Nábor do fotbalové akademie

 

Datum:

Čtvrtek 24. května 15.30 až 16.45 hod.

Místo:

hřiště u ZŠ Tupolevova

Adresa:

Dobratická ul., Praha 18-Letňany

Popis akce:

Fotbalová akademie Letňany pořádá nábor a tréninky pro chlapce a dívky ve věku od pěti do osmi let: vždy úterky a čtvrtky odpoledne pod vedením profesionálního trenéra Pavla Mráze.

Fotbalová akademie Letňany pokračuje v jarním období na hřišti u ZŠ Tupolevova.

www:

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18

 

Datum:

Pondělí 28. května od 18 hod.

Místo:

obřadní síň letňanské radnice (v přízemí budovy)

Adresa:

Bechyňská 639, Praha 18-Letňany

Popis akce:

Program jednání zastupitelstva, které je dle zákona č.131/2000 Sb. o hl. m. Praze veřejné:

1. zahájení

2. záležitosti doporučované Radou MČ Praha 18 k projednání (viz webový odkaz dole)

3. informace

4. dotazy a podněty členů Zastupitelstva MČ Praha 18

5. závěr

Těšíme se na vaši účast - zasedání je veřejné.

www: http://www.letnany.cz/assets/File.ashx?id_org=80152&;id_dokumenty=48411

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Datum:

Pátek 25. května 14 až 18 hod.

Místo:

dvě stanoviště v Letňanech

Adresa:

Místecká x Jablunkovská, Terezínská

Popis akce:

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 jsou v Letňanech organizovány tzv. mobilní sběrné dvory (zkr. MSD). MSD funguje jako dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

V MSD lze v provozní době odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Akce je organizována a hrazena z rozpočtu MHMP.

Ve stanovený den a hodinu budou na určená stanoviště přistaveny velkoobjemové kontejnery k odkládání jednotlivých druhů odpadu. Po celou dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude ukládání odpadu koordinovat. Předností MSD je zamezení zneužívání přistavených velkoobjemových kontejnerů živnostníky, třídění odpadu pod dohledem proškolené obsluhy již v místě vzniku, a tím zvýšené efektivity jeho využití a recyklace. Svoz kontejnerů s odpadem bude provozovatelem prováděn výměnným způsobem – plný za prázdný.

Provozovatelem MSD jsou Pražské služby, tel. dispečink 284 091 630.

Pevná stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na rok 2018 zůstávají zachovány dle zveřejněných rozpisů.

www: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/velkoobjemove-kontejnery
Jste zde: Úvod > Kulturní a sportovní akce