Z jednání Rady MČ Praha 18 (1/2013)

 

Otevření MŠ Beranových

MŠ BERANOVÝCH PROJEKTRada městské části na svém 26. zasedání, které se uskutečnilo 5. prosince 2012, rozhodla o tom, že k zahájení provozu nové Mateřské školy Beranových dojde dne 1. 9. 2013 u příležitosti zahájení nového školního roku. Školka, jejíž výstavba byla zahájena již v roce 2012, v první fázi počítá se vznikem 50 nových míst pro letňanské předškoláky.

Vzhledem ke kontejnerové konstrukci školky je v současné době vedením samosprávy zvažováno i rozšíření této kapacity na celkový počet 100 nových míst, avšak případná realizace tohoto záměru se bude odvíjet od délky procesu výběru zhotovitele díla.

Číst dál: Z jednání Rady MČ Praha 18 (1/2013)

Malá právní poradna 1/2013

PARAGRAFČasto se v naší právní poradně ptáte na to, zda je možné se bránit, a pokud ano, jakým způsobem, v případě, že obdržíte ze soudu rozhodnutí – platební rozkaz o uložení povinnosti zaplatit dlužnou částku.

V případě, že obdržíte ze soudu platební rozkaz o uložení povinnosti zaplatit dlužnou částku, kterou ve stanovené patnáctidenní lhůtě od doručení nechcete spolu s náklady řízení zaplatit, začne vám ode dne následujícího po doručení tohoto platebního rozkazu běžet patnáctidenní lhůta k podání odporu proti tomuto platebnímu rozkazu.

K podání samotného odporu stačí, že do patnácti dnů od doručení platebního rozkazu podáte na poště nebo doručíte osobně na adresu soudu uvedenou na obálce k číslu jednacímu uvedenému na platebním rozkazu sdělení, že proti platebnímu rozkazu vydanému uvedeným soudem dne … pod č. j. ….. (číslo jednací, je uvedeno na horním pravém okraji platebního rozkazu) podáváte odpor, a sdělení podepíšete. Podáním odporu se platební rozkaz zruší.

Nepodání odporu ve stanovené lhůtě má za následek, že platební rozkaz nabude právní moci a plnění z něj lze dále exekučně vymáhat.

Číst dál: Malá právní poradna 1/2013

Bezplatné poradny pro letňanské občany

LOJKOVA MISTOSTAROSTKARada městské části Praha 18 v listopadu podpořila vznik bezplatné poradny při finanční tísni určené pro občany Letňan. Spolu s bezplatnou právní poradnou, která na radnici působí již od roku 2011, tak nově mohou Letňanští využít kompletní poradenský servis v oblasti právní problematiky a také v oblasti rizik a řešení finančních problémů.

Poradna při finanční tísni

Hlavním podnětem pro vznik poradny při finanční tísni byla snaha letňanské samosprávy o posílení prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů a také snaha o rozšíření finanční gramotnosti mezi občany městské části, kteří se o danou problematiku zajímají.

Vzhledem k tomu, že se dnes a denně můžeme setkat s problémy, které mají svůj původ právě v nevýhodných úvěrových smlouvách a dalších rizikových faktorech, připravila letňanská radnice pro občany možnost bezplatně řešit svoji situaci s odborníky na danou problematiku. Poradna při finanční tísni bude provozována ve spolupráci s občanským sdružením Společnou cestou, o. s.

Kdy a kde?

Poradna při finanční tísni bude pro Letňanské k dispozici vždy každou třetí středu v měsíci v místnosti č. 404 ve třetím patře Úřadu městské části Praha 18, na adrese Bechyňská 639, Praha – Letňany, a to od 13 do 17 hodin.

Číst dál: Bezplatné poradny pro letňanské občany

Jste zde: Úvod