Ještě k výplatám sociálních dávek

vyplaty-social-davek-2011V minulém vydání Letňanských listů jsem čtenáře informoval o otevřeném dopise členům Parlamentu ČR, senátorům, předsedovi vlády a ministrům, Svazu měst a obcí, Asociaci krajů a Úřadu práce ve věci převodu kompetencí z obcí na Úřad práce.

Jsem rád, že na tento dopis reagovalo Ministerstvo vnitra, které naše obavy vnímá jako opodstatněné. Naprosto stejně považuje návrh změnového zákona za nekoncepční a nepraktický zejména z hlediska vyhodnocení sociálních dopadů jak na orgány samosprávy, tak na cílové skupiny příjemců dávek. Rovněž nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon státní správy o 830 milionů korun. V novele není specifikován rozsah sociální práce na obcích a krajích, který by měl být posílen. Nicméně v rámci analýzy financování přenesené působnosti přistoupilo Ministerstvo vnitra ČR po dohodě s Ministerstvem financí ČR ke snížení celkového objemu prostředků vázaných na změnu kompetencí v sociální oblasti o 415 milionů korun s přímou vazbou na přesun dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek péče pro osoby se zdravotním postižením. Takže rozsáhlé změny vázané na sociální reformu včetně dopadu ostatních zákonů (např. s přesunem kompetencí v souvislosti se změnou vodního zákona) budou znamenat pokles příspěvku na výkon státní správy o přibližně 9 %.

Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Foto © PIXMAC/Yuri Arcus

Evropský týden mobility 2011

evropsky-tyden-mobility-2011Již desátý ročník „Evropského týdne mobility“ se v Letňanech konal ve dnech 16. – 22. září. Tentokrát byla hlavním tématem „Alternativní doprava“.

Kampaň pro občany měst a obcí s názvem Evropský týden mobility má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhůdopravy. V mnohých evropských městech už můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci.

Účastníci silničního provozu si však musejí uvědomit, že i pro alternativní dopravu platí pravidla silničního provozu. Proto městská část Praha 18 zorganizovala řadu přednášek na toto téma.

Číst dál: Evropský týden mobility 2011

Letňanské listy 10/2011 - Téma měsíce

Letňanští sportovci vyhráli Olympiádu seniorů

olympiada-senioru-1-2011

Z pohledu organizátorů
Pohár pro vítěze zůstal „doma“

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který i letos připadl na 1. října, uspořádala městská část Praha 18 nultý ročník sportovního klání mezi seniorskými výběry čtyř městských částí. Po bojích v sedmi disciplínách si nakonec putovní pohár pro vítěze odnesli domácí reprezentanti.


olympiada-senioru-2-2011Čtyři družstva, sedm disciplín
Sportovní areál na Proseku, ve kterém své domácí zápasy hraje mimo jiné druholigový fotbalový klub Bohemians Praha, přivítal ve středu 14. září historicky první Olympiádu pro seniory. Patnáctičlenná družstva z Letňan, Čakovic, Kbel a Prahy 9 vyslala své zástupce do zápolení v sedmi disciplínách. Soutěžilo se v navlékání korálků, ruských kuželkách, kopu na branku, hodu míčkem, házení kroužků na terč a dámě, poslední disciplínou byl pétanque. Za bedlivého dohledu fandících kolegů soutěžilo v každé disciplíně hned několik členů z každého týmu,
všechna zúčastněná družstva nakonec v pěkném letním počasí vybojovala alespoň jednu zlatou medaili.

Číst dál: Letňanské listy 10/2011 - Téma měsíce

Další články...

Jste zde: Úvod