Dokumenty k veřejným zakázkám budou veřejně přístupné

STR8 DOKUMENTY K VEREJNYM ZAKAZKAM„Máloco je pevnějším stavebním kamenem demokracie než dobře informovaný občan.“

 

S trochou nadsázky se výše uvedený citát stal jedním z motivů pro přijetí opatření, které od ledna umožní občanům nahlédnout do kompletní dokumentace k veřejným zakázkám na webových stránkách www.letnany.cz.

 

Principy úpravy

Jedním z cílů, který si na začátku tohoto volebního období vytyčila rada městské části, bylo zavedení takových opatření, která přispějí k transparentnímu vynakládání prostředků z rozpočtu městské části. Již novelou zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v účinnost v dubnu letošního roku, došlo k několika zásadním změnám v oblasti hospodaření s prostředky z veřejných rozpočtů.

Číst dál: Dokumenty k veřejným zakázkám budou veřejně přístupné

Na radnici proběhlo Fórum občanů 2012

STR7 NA RADNICI PROBEDLO FORUMNa veřejné Fórum občanů 2012 pozvalo vedení městské části Praha 18 občany v pondělí 5. listopadu do své obřadní síně.

Stejně jako v minulých letech bylo veřejné fórum organizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda 21, jeho smyslem byl sběr témat, která občané naší městské části považují za aktuální. Na setkání se dostavilo asi 90 občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu MČ Praha 18.

Po úvodním slově tajemníka úřadu Ing. Vladislava Gerharda přivítal přítomné starosta Mgr. Ondřej Lněnička. Následně zástupkyně starosty Iveta Lojková vyhodnotila řešení problémů, které byly formulovány v roce 2011. Poté se ujal slova moderátor večera Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, a seznámil přítomné s mechanismem sběru témat.

Číst dál: Na radnici proběhlo Fórum občanů 2012

Glosa náměstka primátora 12/2012

Pražské zdravotnictví čekají změny

STR8 GLOSA NAMESTKA FOTO2Předvánoční shon pomalu začíná. Konec roku se blíží. Opět přichází období, které je pro naši psychiku poněkud náročnější. Nastává i čas na určité bilancování a zamyšlení se nad tím, co dál.

Podobně prožívají advent i pracovníci institucí a úřadů – i těch, které spadají pod hlavní město Prahu. Jednou ze zásadních připravovaných změn, která se dotkne obyvatel Prahy, je transformace čtyř zdravotnických zařízení. Hlavní město v této souvislosti reagovalo na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, které vyřadilo Nemocnici Na Bulovce a Thomayerovu nemocnici z režimu fakultních nemocnic.

Vzhledem k této zásadní změně, jež může mít dopady na rozsah a kvalitu současně poskytované zdravotnické péče, začala Praha vyjednávat s ministerstvem o převzetí těchto zařízení a možnosti vytvoření metropolitních nemocnic s garancí zachování úrovně potřebné zdravotní péče pro Pražany.

Číst dál: Glosa náměstka primátora 12/2012

Jste zde: Úvod