Ze starodávné kuchyně našich babiček

Originální akce probíhá od února v klubu seniorů. Jeho členky shromažďují zajímavé recepty, podle kterých vařily či pekly ony samy, případně jejich maminky, tchyně či babičky. O nejlepší recepty se letňanské kuchařky a cukrářky podělí i se čtenáři Letňanských listů.

–red–

Informace (nejen) pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve dnech 7. a 8. února 2012 se konal na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 18 zápis do 1. ročníků na školní rok 2012/13.

Základní škola                       A            B            C

ZŠ a MŠ Fryčovická               71           62           2

ZŠ a MŠ Rychnovská            94           82           3

ZŠ a MŠ Tupolevova,

Dobratická                              83           72           3

celkem                                  248         216           8

vysvětlivky:

A – počet zapsaných dětí

B – předpokládaný počet žáků 1. tříd

C – předpokládaný počet 1. tříd

 

Celkový počet dětí zapsaných do prvních ročníků je 248, což je o 16 žáků více než pro rok 2011/2012. Zákonní zástupci požádali o 32 odkladů povinné školní docházky pro své děti. Celkový počet otevíraných tříd pro školní rok 2012/2013 je shodný jako v roce 2011/2012 - osm.

Text PaedDr. Věra Ježková, zástupkyně starosty

a Jaroslava Šebková, vedoucí OŠKT

Společenská kronika v lednu 2012

75 let Hájek Miroslav, Hauznerová Hana, Velkoborská Marcela

80 let Toušová Alena, Novák Jaroslav

85 let Ing. Touš Zdeněk, Žitníková Emilie

90 let Hrádková Milada

91 let Baloun Václav, Holečková Zdeňka

Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší!

Jste zde: Úvod