Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18

Výstava jiřin 2012

Rada městské části schválila uspořádání dalšího ročníku výstavy jiřin. Výstava se bude konat ve dnech 10 a 11. září 2012 v obřadní místnosti úřadu městské části. V pořadí již šestý ročník této akce budou pořádat stejně jako v minulých letech členové Specializované základní organizace ČZS DAGLA.

Ples městské části

Rada schválila cenu vstupenek na tradiční ples městské části Praha 18, který se uskuteční v pátek 17. února v prostorách letňanského výstavního areálu. Cena vstupenky je 200 Kč, lístky jsou zájemcům k dispozici v sekretariátu tajemníka ÚMČ (2. patro, číslo dveří 3.07) od 1. 2. 2012. Součástí bohatého programu bude také tombola o hodnotné ceny. Za lístek do tomboly zájemci zaplatí 30 Kč.

Komunikace Nová Toužimská

Rada městské části vyslovila souhlas s projektovou dokumentací pro účely územního řízení a stavebního řízení na stavbu č. 40032-Komunikace Toužimská, etapa 0002.1 - Letňanská. Jedná se o projektovou dokumentaci na stavbu prvních zhruba 400 metrů nové komunikace mezi Letňany a Kbely, která má plynule navazovat na Veselskou ulici. Do projektové dokumentace se podařilo zapracovat většinu připomínek, které městská část uplatnila v loňském roce. Bohužel však nedošlo k zapracování nové zastávky MHD, kterou městská část opakovaně prosazovala. Důvodem je především to, že by se stavba touto změnou o několik let zpozdila kvůli nutné změně systému odvodnění.

Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

Váš názor nás zajímá

STR6 VAS_NAZOR_NAS_ZAJIMA_Pixmac_shockJedním z hlavních předpokladů dobře fungující samosprávy jsou zastupitelé, kteří znají problémy občanů. Pro lepší přenos informací od občanů směrem k jejich voleným zástupcům jsme připravili několik komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím nám můžete sdělit svůj názor na vše, co vás v Letňanech zajímá.

Facebook Letňanských listů

V návaznosti na vznik nových webových stránek Letňanských listů vznikl také profil tohoto měsíčníku na sociální síti Facebook. Na tomto profilu budou v průběhu každého měsíce zveřejňovány články vztahující se k aktuálnímu dění v Letňanech, pozvánky na kulturní akce a ankety. Občané zde také budou moci reagovat na všechna témata související s činností samosprávy. Profil Letňanských listů najdete po registraci uživatele na adrese www.facebook.com/letnanskelisty.

Facebook městské části Praha 18

Svou stránku na sociální síti Facebook má již několik měsíců také městská část Praha 18. Po nepříliš úspěšném provozu tohoto profilu v loňském roce dochází od začátku letošního roku k několika změnám. Na stránkách by se měla objevit veškerá důležitá sdělení týkající se chodu letňanské samosprávy, a především důležité informace související s chodem úřadu městské části.

Číst dál: Váš názor nás zajímá

Projekt Letňany e-Government úspěšně bilancuje

V roce 2010 letňanská radnice obdržela dotaci z Operačního programu Praha: Konkurenceschopnost a zahájila svůj první evropský projekt Letňany e-Government – Komunikace úřadu s občanem. Připomeňme si, o co se jedná, a podívejme se, jak je projekt úspěšný.

Ve stručnosti lze říci, že se jedná o projekt elektronického úřadu, který obsahuje veřejný internet, nový web a elektronickou komunikaci občanů s úředníky.

Výstupem projektu je nový moderní webový portál městské části, dostupný z www.letnany.cz, který slouží jako hlavní zdroj informací o městské části Praha 18. Součástí webového portálu jsou mimo jiné virtuální prohlídky, které jsou svým technickým zpracováním ojedinělé.

Číst dál: Projekt Letňany e-Government úspěšně bilancuje

Jste zde: Úvod