Úředníci ručí za kvalitu poskytnutých služeb

ISO-ikonaZačátkem října úspěšně proběhl audit recertifikace managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Recertifikační audit QMS (Quality Management System) byl zaměřen na posouzení míry shody QMS s požadavky normy ISO 9001:2008 a posouzení celkové úrovně QMS, aplikace QMS v organizaci, změn od posledního auditu a funkčnosti a efektivnosti QMS. Bylo konstatováno, že QMS je zaveden a udržován již od roku 2008 a je na velmi dobré úrovni. Systém je funkční a je evidentně využívaný pracovníky organizace. Podpora a přístup manažera QMS jsou velmi dobré. QMS je v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. Na základě výsledků auditu bylo doporučeno vystavit nový certifikát QMS. Úřad městské části Praha 18 tedy může zaručit odpovědný přístup a záruku kvality nabízených služeb i do příštích let.

Text Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Letňanské listy 11/2011 - Téma měsíce

Letnice: nový letňanský klub pro děti a mládež

letnice-novy-letnansky-klub-pro-deti-a-mladezPrvní volnočasové centrum, jehož provozovatelem je městská část Praha 18, zahájilo 20. října zkušební provoz. Pozvaným hostům a žákům z letňanských škol se v něm opravdu líbilo. Zájem o prohlídku klubu byl dokonce tak veliký, že se návštěvníci centra museli v jednotlivých místnostech střídat.

Slavnostního otevření klubu Letnice se kromějeho patronky, zástupkyně starosty Ivety Lojkové, která vytvoření centra iniciovala a následně pozorně sledovala a připomínkovala jeho výstavbu, zúčastnili náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický, starosta městské části Mgr. Ondřej Lněnička a jeho zástupci a ředitelé zdejších základních škol. Akci zahájila vedoucí humanitního odboru Mgr. Markéta Kolářová. Po ní se ujal slova Mgr. Ondřej Lněnička, který všechny přítomné přivítal a zároveň popřál klubu a jeho pracovníkům hodně štěstí.

Původně tu byl školní byt.

letnice-novy-letnansky-klub-pro-deti-a-mladez-2S projektem centra a jeho realizací seznámila všechny zúčastněné zástupkyně starosty Iveta Lojková. Uvedla: „Klub vznikl rekonstrukcí školního bytu, a to za pouhé dva a půl měsíce. Náklady na jeho vybudování byly původně odhadnuty na 1 500 000 korun, v průběhu stavby však došlo ke komplikacím a rozpočet na akci musel být navýšen.“ A dodala: „Cena stavby nakonec dosáhla částky 1 647 000 korun. Vnitřní vybavení, elektronika, zabezpečovací zařízení, venkovní úpravy včetně revitalizace zahrady stály dalších 313 tisíc korun. To vše financovala ze svého rozpočtu městská část Praha 18.“

Číst dál: Letňanské listy 11/2011 - Téma měsíce

Senioři dostali dárek od radnice

seniori-dostali-darek-od-radnice

Jak jsme se zmínili již v minulém vydání Listů, získali letňanští senioři provozující Klub seniorů na základě dohody uzavřené společností ABF, a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čížkem, a městskou částí Praha 18, zastoupenou starostou Mgr. Ondřejem Lněničkou, hned dva hodnotné dárky. Tím prvním je možnost až do konce příštího roku zdarma navštěvovat všechny výstavy a veletrhy, které společnost ABF uspořádá
v areálu PVA, druhým je finanční příspěvek ve výši 30 000 korun na provoz klubu. První balíček 50 vstupenek na veletrh For Arch předal starosta MČ Mgr. Ondřej Lněnička spolu s generálním ředitelem společnosti ABF Ing. Jaroslavem Čížkem před zahájením koncertu pěveckého sboru Slunce.

Zároveň starosta informoval seniory, že po uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 18 a Radou seniorů, ve které jsou letňanští senioři sdruženi, dojde k převodu částky 30 000 korun na účet Rady seniorů.

Text Iveta Lojková, zástupkyně starosty
Foto Tomáš Proněk

Jste zde: Úvod