Senioři dostali dárek od radnice

seniori-dostali-darek-od-radnice

Jak jsme se zmínili již v minulém vydání Listů, získali letňanští senioři provozující Klub seniorů na základě dohody uzavřené společností ABF, a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čížkem, a městskou částí Praha 18, zastoupenou starostou Mgr. Ondřejem Lněničkou, hned dva hodnotné dárky. Tím prvním je možnost až do konce příštího roku zdarma navštěvovat všechny výstavy a veletrhy, které společnost ABF uspořádá
v areálu PVA, druhým je finanční příspěvek ve výši 30 000 korun na provoz klubu. První balíček 50 vstupenek na veletrh For Arch předal starosta MČ Mgr. Ondřej Lněnička spolu s generálním ředitelem společnosti ABF Ing. Jaroslavem Čížkem před zahájením koncertu pěveckého sboru Slunce.

Zároveň starosta informoval seniory, že po uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 18 a Radou seniorů, ve které jsou letňanští senioři sdruženi, dojde k převodu částky 30 000 korun na účet Rady seniorů.

Text Iveta Lojková, zástupkyně starosty
Foto Tomáš Proněk

Slunce v klubu i v srdcích

Slunce-v-klubu-i-v-srdcich

V úterý 20. září nebylo v klubu seniorů jediné volné místo. Konalo se tu vystoupení pěveckého sboru Slunce z Unhoště.

Během odpoledne zaznělo vedle umělých také mnoho lidových písní, takže častokrát doplnily sbor i hlasy přítomných diváků. Kromě zpěvu si posluchači poslechli i několik sólových skladeb pro klavír a za brilantní výkon odměnili zrakově handicapovaného klavíristu nadšeným potleskem.

Závěr programu patřil úvodní písni z muzikálu Evita přednesené sbormistryní Ivanou Lojkovou. Také ona si vysloužila aplaus, a to jak za svůj zpěv, tak za přípravu celého programu. Po koncertu bylo pro účinkující i diváky připraveno bohaté občerstvení, jež zajistila MČ Praha 18. Nechyběla ani oblíbená tombola se zajímavými cenami, které věnovaly SK Prosek a agentura Gejzír. Ta darovala šest vstupenek na koncert Zlaté trumpety.

Číst dál: Slunce v klubu i v srdcích

Ještě k výplatám sociálních dávek

vyplaty-social-davek-2011V minulém vydání Letňanských listů jsem čtenáře informoval o otevřeném dopise členům Parlamentu ČR, senátorům, předsedovi vlády a ministrům, Svazu měst a obcí, Asociaci krajů a Úřadu práce ve věci převodu kompetencí z obcí na Úřad práce.

Jsem rád, že na tento dopis reagovalo Ministerstvo vnitra, které naše obavy vnímá jako opodstatněné. Naprosto stejně považuje návrh změnového zákona za nekoncepční a nepraktický zejména z hlediska vyhodnocení sociálních dopadů jak na orgány samosprávy, tak na cílové skupiny příjemců dávek. Rovněž nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon státní správy o 830 milionů korun. V novele není specifikován rozsah sociální práce na obcích a krajích, který by měl být posílen. Nicméně v rámci analýzy financování přenesené působnosti přistoupilo Ministerstvo vnitra ČR po dohodě s Ministerstvem financí ČR ke snížení celkového objemu prostředků vázaných na změnu kompetencí v sociální oblasti o 415 milionů korun s přímou vazbou na přesun dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek péče pro osoby se zdravotním postižením. Takže rozsáhlé změny vázané na sociální reformu včetně dopadu ostatních zákonů (např. s přesunem kompetencí v souvislosti se změnou vodního zákona) budou znamenat pokles příspěvku na výkon státní správy o přibližně 9 %.

Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Foto © PIXMAC/Yuri Arcus

Jste zde: Úvod