Den Země: ve středu 25. dubna v lesoparku

STR22 DEN ZEME LOGOMěstská část Praha 18 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy připravila DEN ZEMĚ v Letňanech. Akce se uskuteční ve středu 25. dubna 2018 od 9 do 16 hodin v letňanském lesoparku.

Přijďte, dozvíte se řadu zajímavostí o pražské přírodě, o životě v lese, chráněných územích, vodních tocích či udržitelné energii, najdete tu také množství tipů na to, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí.

Pro děti je připraven zajímavý program, hry a soutěže.

V rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uveřejněny v Letňanských listech, na webových stránkách a na facebooku MČ Praha 18. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

Foto © PIXMAC/NexusPlexus

Sociodemografická studie: v pondělí 23. dubna na radnici

STR16 SOCIODEM STUDIE INFOMěstská část Praha 18 vás zve na prezentaci Sociodemografická studie 2018.

Uskuteční se v pondělí 23. dubna 2018 od 17 hodin v obřadní síni Městské části Praha 18, Bechyňská 639, Letňany

Výběr z témat: * obyvatelstvo a prognóza vývoje * potřeby obyvatel * analýza stavu veřejných služeb * školství * zdravotnictví * sociální služby * spokojenost s životem v městské části Praha 18.

V rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uveřejněny v Letňanských listech, na webových stránkách a na facebooku MČ Praha 18. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

Střípky z letňanských školek a škol (4/2018)

Masopustní tradice v mateřince

STR14 FRYCNA KARNEVAL UNOR 2018 1Slovo „tradice“ pochází z latinského traditio < tradere předávat. V Mateřské škole Rychnovská se snaží dodržovat lidové zvyky a jejich pomocí předávat dětem mravní hodnoty, upevňovat sociální role a rozvíjet tvořivost.

V období masopustu prožívali společně radost, humor, veselí. Děti se seznamovaly s lidovými tradicemi v lidové slovesnosti, písních i výtvarném projevu či poznávaly netradiční hudební nástroje. Byly vedeny k zachycení a vyjádření představ i prožitků slovně, výtvarně, nebo v hudebně-pohybových činnostech. Děti si ve školce, případně doma s pomocí rodičů vytvořily tradiční masky do masopustního průvodu.

Na závěr masopustního projektu prošel školkou průvod, v jehož čele třída berušek nesla basu. Děti předvedly své masky, zazpívaly a nakonec basu pochovaly.

Text a foto Jitka Bařinová, MŠ Rychnovská

Číst dál: Střípky z letňanských školek a škol (4/2018)

Jste zde: Úvod