Dočkáme se lepších služeb pošty? Ministr vnitra slíbil najít řešení

STR6 POSTA METNAR 1aČeská pošta. Státní podnik spadající pod Ministerstvo vnitra ČR a provozující poštovní služby na území České republiky. Po zkušenostech z posledních let se toto slovní spojení stalo pro mnohé obyvatele Letňan synonymem pro nepříliš kvalitní služby.

Stále stejná řada převážně uzavřených přepážek, dřevěný interiér, nedostatečná technická vybavenost… Jen elektronický pořadník přibyl.

Co se ovšem za tuto dobu výrazně změnilo, je počet obyvatel městské části, který – i díky dobré dopravní obslužnosti a skvělé občanské vybavenosti – už léta vytrvale roste.

Letňany dlouhodobě lákají nové obyvatele, avšak růstu populace neodpovídá rozvoj infrastruktury. Zde se střetává stavební apetit developerů s možnostmi místní samosprávy a hlavního města Prahy.

Číst dál: Dočkáme se lepších služeb pošty? Ministr vnitra slíbil najít řešení

Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

STR7 AVIA VSTUPMetropolitní plán (MP) bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Veřejné prezentace a diskuze s občany o návrhu MP mají za cíl seznámit veřejnost s jeho podstatou, ale především stanovit (s pomocí občanů) priority městské části při územním plánování.

Radní v Letňanech mají o názory občanů zájem, svědčí o tom dvě veřejné prezentace na toto téma, které se v odstupu pouhého jednoho měsíce, tedy 19. února a 19. března, konaly v obřadní síni zdejší radnice. Celkem se jich zúčastnilo více než 120 zájemců z řad´veřejnosti.

Obě akce moderoval starosta Ivan Kabický. Ten přítomné informoval mimo jiné o vytvoření pracovní skupiny MČ Praha 18 pro Metropolitní plán, v jejímž čele je Ing. arch. Michal Exner, který již několik let spolupracuje na rozvoji Letňan, i s možností seznámit se na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) s aktuální verzí 3.3 Metropolitního plánu či s jeho tvorbou krok za krokem.

Číst dál: Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (4/2018)

Zastupitelstvo městské části

Rozpočet městské části Praha 18

Na svém prvním jednání v letošním roce zastupitelstvo schválilo rozpočet městské části Praha 18 pro rok 2018. Rozpočet hlavní činnosti byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 157 mil. Kč a výdaji 212 mil. Kč. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti zastupitelé schválili s předpokládaným hospodářským výsledkem 12,5 mil. Kč.

 

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (4/2018)

Jste zde: Úvod