Děti z MŠ Malkovského dostaly 156.500 korun

MŠ MalkovskéhoZ otevření prodejny Lidl v ulici Tupolevova se radují i děti z Mateřské školy Malkovského. Ty díky nákupům v první den otevření získaly od společnosti Lidl 156.500 korun.

Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl v Praze 18 v ulici Tupolevova mohli zákazníci 26. února 2018 využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Mateřské škole Malkovského 50 korun.

Děti i paní učitelky se tak 7. března radovaly z celkové částky 156.500 Kč. Darované peníze školka použije na vybavení zahrady, a to zajímavým způsobem – vysází v ní totiž živé vrbové stavby, které dětem poslouží ke hře i odpočinku.

Číst dál: Děti z MŠ Malkovského dostaly 156.500 korun

Přijďte NA STAVBU do OC Letňany!

STR9 NA STAVBU OC DUBEN 2018Obchodní centrum Letňany otevřelo po Velikonocích unikátní herní část pro rodiče s dětmi s názvem NA STAVBĚ.

Člověk rád tvoří a hraje si, a to bez rozdílu věku. Protože většina obchodních center řeší zábavu svých nejmenších návštěvníků hřištěm nebo kinem, OC Letňany se rozhodlo být jiné a pro rodiny s dětmi zajímavější.

Zábavní formou zapojí návštěvníky do samotného procesu stavby, tvůrčí práce i aktivní hry v oblasti stavebnictví. Proto se už v dubnu můžete těšit na práci při stavbě domku, demolici koulí nebo pobíhání po obřím lanovém mostu, zapojení jeřábu nebo stavebního pásu do hry s vašimi dětmi. A také na stavební materiál i doplňky, ale i stavební lešení, které nabídne dětem šplh netradiční cestou.

Číst dál: Přijďte NA STAVBU do OC Letňany!

Právní poradna (4/2018)

PRAVNI PORADNAOtázky týkající se zvyšování nájemného bytu pronajímatelem dostáváme v naší právní praxi poměrně často. Tento příspěvek se proto bude snažit popsat jednostranné zvyšování nájemného pronajímatelem v případech, kdy nájemné bylo určeno ujednáním (dohodou) pronajímatele a nájemce a nikoliv na základě právního předpisu, tj. nevztahuje se na případy tzv. regulovaného nájemného.

Pokud si nájemce a pronajímatel v nájemní smlouvě nedohodnou způsob zvyšování nájemného (tj. smlouva ohledně zvyšování nájemného „mlčí“) ani výslovně zvyšování nájemného v nájemní smlouvě nevyloučí, může pronajímatel nájemci písemně jednostranně navrhnout zvyšování nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení nájemného spolu s tím zvýšením, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.

Pronajímatel svůj návrh nesmí učinit dříve než dvanáct měsíců od posledního zvýšení nájemného a předmětný návrh musí obsahovat výši navrhovaného nájemného (konkrétní částku) a musí z něho vyplývat naplnění podmínek podle § 2249 odst. 1 občanského zákoníku.

Číst dál: Právní poradna (4/2018)

Jste zde: Úvod