Bezplatné řešení sporů s finančními institucemi

Vzhledem k tomu, že v poslední době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry…) využívá většina obyvatel, narůstá počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb.

Pokud nemáte dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování, využijte služeb finančního arbitra, který rychle, bezplatně a efektivně vyřídí Váš spor s finančními institucemi (viz www.finarbitr.cz).

Kontakt: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, tel.: 257 042 094.

Text Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ

Představujeme… Komise územního rozvoje a výstavby

Komise územního rozvoje a výstavby byla zřízena Radou městské části Praha 18 jako její iniciační a poradní orgán. Jejím hlavním úkolem je účast na územně-plánovacím procesu tím, že k němu zaujímá v rozhodovacích fázích stanoviska.

Náplní práce komise je projednávání a předkládání kvalifikovaných stanovisek k podnětům na změnu či úpravu územního plánu, urbanistická koncepce a plán rozvoje městské části Prahy 18. Komise územního rozvoje a výstavby vydává také stanoviska samosprávy k územně plánovací dokumentaci, stanoviska do územních řízení, stanoviska k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím, k záměrům na změnu využití, rekonstrukci nebo přestavbu objektů, a také předkládá RMČ návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.

Číst dál: Představujeme… Komise územního rozvoje a výstavby

Glosa náměstka primátora 05/2012

Záchranáři na elektrokole

STR8 GLOSA NAMESTKAJiž téměř po dvě staletí, od okamžiku jeho vynalezení, prochází jízdní kolo neustálým vývojem a přes svůj pokročilý věk si stále udržuje svou oblibu. Kolo má své příznivce ve všech věkových kategoriích. Děti, jakmile zvládnou techniku jízdy, začnou na kolech závodit, pro dospělé je zase účinným relaxačním prostředkem.

Kola však neslouží jen k zábavě a zdravému využití volného času. V Praze, která je stále plná automobilů tvořících dlouhé kolony, se stává i plnohodnotným pracovním prostředkem. Využívají je messengeři, strážníci městské policie a v neposlední řadě i pracovníci Pražské záchranné služby, která k ekosmartu přibrala do svého „alternativního” vozového parku i elektrokolo.

Možná si myslíte, že zdravotník na kole poskytne jen tu nejnutnější zdravotnickou pomoc a bude muset čekat na sanitku s plnou výbavou. Opak je pravdou. Elektrokolo záchranné služby je vybaveno potřebnou technikou, která je umístěna v taškách na nosiči zadního kola. Součástí výbavy záchranářského elektrokola je například i defibrilátor.

Číst dál: Glosa náměstka primátora 05/2012

Jste zde: Úvod