Nový šéf školního stravování má za cíl zlepšit kvalitu podávaných jídel

VLK REDITEL STRAVOVANIZařízení školního stravování v Letňanech má od prvního prázdninového dne nového ředitele. Tím je Ing. Josef Vlk (na snímku), jenž uspěl ve výběrovém řízení MČ Praha 18, a ve funkci tak nahradil Mgr. Davida Červenku – shodou okolností den po svých třicátých narozeninách. Do jeho kompetence spadají základní školy Fryčovická, Tupolevova a Rychnovská, stejně jako mateřské školy Malkovského, Havířovská, Příborská a Rychnovská. Každá z nich má přitom svoji samostatnou kuchyni, kde se jídla připravují.

ROZHOVOR

Pane řediteli, mohl byste se ve stručnosti představit?

„Jsem z Neratovic, vyučen v oboru kuchař. Poté jsem si dodělal nástavbu a šel na vysokou školu. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu s titulem inženýr ekonomie. Bakaláře jsem dělal v oboru podniková ekonomika a management, inženýra se zaměřením veřejná správa a regionální rozvoj. V praxi mám za sebou zkušenost na postu manažera restaurace a později provozního. Dá se tedy říct, že už znám běh těchto podniků. Během studia jsem také brigádničil, vařil a obsluhoval jako číšník. K tomu, co dělám teď, využívám od všeho něco. Pokud člověk ví, co řídí a ví, jak to funguje, je to jen k užitku.“

Číst dál: Nový šéf školního stravování má za cíl zlepšit kvalitu podávaných jídel

Sběr bioodpadu ve 2. pololetí

STR18 BIOODPADI letos je v součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Akci zajišťuje a hradí odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy.

Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: VOK bude přistaven v určeném termínu na maximálně 3 hodiny; přičemž po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu; VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.

Číst dál: Sběr bioodpadu ve 2. pololetí

Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů ve 2. pololetí

STR18 VELKOOBJEM KONTEJNERYOd srpna 2012 MHMP zavádí nový systém přistavování velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14.00 hodin a týž den v 18.00 hodin budou odváženy.

Po celou dobu nasazení bude u kontejneru obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu tak, aby byl objem VOK maximálně využit.

Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu – suti do těchto kontejnerů. V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy a investic, tel. 284 028 152 – p. Fialka.

Číst dál: Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů ve 2. pololetí

Jste zde: Úvod