MŠ Havířovská má novou speciální učebnu

STR11 MS HAVIROVSKA MA NOVOU1Mateřská škola Havířovská má od 7. března ojedinělou učebnu pro logopedickou a jazykovou výuku předškolních dětí.

Za účasti náměstka primátora hl. města Prahy Mgr. Ivana Kabického, místostarostky Ivety Lojkové a ředitelky společnosti Henkel Jaroslavy Haid-Járkové byla slavnostně otevřena třída, ve které budou děti lákavou a motivující formou, pomocí počítačové techniky a interaktivní tabule, rozvíjet své dovednosti pro zdařilý start na základní škole.

Počítačové vybavení dodala společnost ČSOB, vybavení učebny nábytkem, interaktivní tabulí, didaktickými pomůckami a výtvarným a pracovním materiálem zajistila společnost Henkel ČR.

Číst dál: MŠ Havířovská má novou speciální učebnu

Letňanské lentilky: od představy ke skutečnosti

V březnu byly zahájeny práce na přípravě dokumentace pro územní řízení na první tři etapy projektu Letňanské lentilky. Ten byl, s ohledem na omezení v průběžném financování a složitost územních a stavebních řízení, rozdělen celkem na osm fází.

Všechny změny, které v rámci projektu Lentilek existují, jsou postupně diskutovány se zástupci dotčených SVJ, takže lidé mají možnost přímo ovlivňovat budoucí vzhled svého okolí.

I přesto, že existují určitá koncepční omezení (například není možné vybudovat parkovací místa všude, kde by si to obyvatelé domů přáli), jsou to sami občané, kteří mohou rozhodnout o typu „své“ lentilky nebo o změně komunikací a zeleně.

Zahájení přípravných prací pro zbývajících pět etap je předběžně naplánováno na rok 2014. Do té doby je možné podávat další návrhy na změny v projektu Letňanských lentilek, včetně valu v Malkovského nebo úprav Krausovy ulice.

text Jan Mikulecký

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

Najděte nebezpečná místa na pražských komunikacích!

Od února tohoto roku je v provozu internetový portál Chodci sobě, na kterém mohou občané ohlašovat nebezpečná místa na pražských komunikacích.

Projekt občanského sdružení Oživení přináší jednoduchou možnost jak upozornit na rozbité chodníky, špatně seřízenou světelnou signalizaci či na nebezpečné přechody pro chodce. Místa, na která chtějí zájemci upozornit, je třeba vyfotografovat a následně fotografii se stručným popisem vložit na webovou stránku.

V návaznosti na tento krok je podnět zaevidován a předán příslušnému úřadu k vyřízení. Občané mají také možnost sledovat stav řešení podnětů, hodnotit jej, hlasovat o nejproblematičtějších místech a také mezi sebou o stavu pražských chodníků a silnic komunikovat.

Více informací o ojedinělém projektu najdete na www.chodcisobe.cz.

text Mgr. Martin Zástěra

zástupce starosty

Jste zde: Úvod