Co přináší novela zákona o veřejných zakázkách?

STR9 CO PRINASI NOvELA Pixmac JONNYSEKPrvní dubnový den vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách, kterou na konci ledna tohoto roku schválil parlament České republiky. Obsahem novely je celá řada změn, které by měly přispět ke zvýšení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků. Zda se schválená opatření osvědčí, bude možné zjistit až v budoucnu, s některými přijatými změnami vás však seznámíme již teď.

 

Snížení limitů

Jednou z nejpodstatnějších změn je snížení limitů při dělení veřejných zakázek na nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu, na které se zákonná úprava aplikuje jen v omezené míře.

Nově jsou zadavatelé povinni zadávat veřejné zakázky zcela podle tohoto zákona v případě zakázek na dodávky a služby předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více, v případě zakázek na stavební práce je limit předpokládané hodnoty 3 mil. Kč bez DPH a více. V tomto ohledu se jedná o výrazné zpřísnění podmínek při zadávání, kdy původní hodnoty byly za účelem vyšší transparentnosti sníženy o polovinu.

Číst dál: Co přináší novela zákona o veřejných zakázkách?

Glosa náměstka primátora 04/2012

STR8 GLOSA NAMESTKAPo třeskutých mrazech trhá naše republika další teplotní rekordy. Tentokrát ty příjemnější – na opačném konci teploměru, doprovázené modrou oblohou a hřejivými slunečními paprsky. Z toho je patrné, že jaro zaklepalo na dveře...

I když toto teplé a příjemné počasí vybízí spíše k odpočinku a relaxaci, nikterak neovlivňuje vývoj života v Praze spojený se změnami, které se dotknou jejích obyvatel.

Mezi ty nejzásadnější určitě patří připravované změny ve zdravotnictví. Přestože Praha usilovala řadu let o vytvoření metropolitní nemocnice, aby mohla zajišťovat a přizpůsobovat lékařskou péči potřebám Pražanů, až do současné doby se jí tento záměr nedařilo realizovat.

Od března je tomu jinak. Na základě nabídky Ministerstva zdravotnictví ČR by Praha mohla převzít hned čtyři nemocnice, a to Homolku, Bulovku, Thomayerovu nemocnici a podolskou porodnici. Jednání o převedení těchto nemocnic na hlavní město budou probíhat minimálně půl roku. Pokud dojde ke vzájemné dohodě, získá hlavní město spolu s jmenovanými nemocnicemi podstatný vliv na rozhodování a řízení v oblasti zdravotní politiky na úrovni celé Prahy.

Číst dál: Glosa náměstka primátora 04/2012

Představujeme… Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komise pro sociálně právní ochranu dětí byla zřízena Radou městské části Praha 18 a spolupracuje s Humanitním odborem ÚMČ Praha 18 – oddělením sociálně právní ochrany. Její hlavní činností je navrhování a posuzování předložených sociálně preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Komise dále projednává jednotlivé případy, navrhuje opatření k účinné pomoci dítěti a rodině, která mají chránit děti před sociálně patologickými jevy.

Orgán sociálně právní ochrany dětí může prostřednictvím komise vhodným způsobem napomenout nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou výchovu, stanovit dohled, případně uložit nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu aj.

Číst dál: Představujeme… Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Jste zde: Úvod