Představujeme: Komise komunitního plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje. V naší městské části komunitně plánujeme v oblasti sociálních služeb, což je v naší republice nejrozšířenější oblast komunitního plánování.

Členy komise jsou podle zásad komunitního plánování představitelé TRIÁDY (za zadavatele sociálních služeb zástupci MČ a ÚMČ) - Iveta Lojková, zástupkyně starosty, je předsedkyní komise, koordinátorem je Bc. Jan Homuta, DiS., metodičkou Marie Kajínková, členem komise je Mgr. Markéta Kolářová. Za poskytovatele sociálních služeb jsou členkami Ivana Kadlečková z Českého červeného kříže a Jana Čehylová z Klubu Slunečnice. Za uživatele sociálních služeb pracují v komisi jako členové Nataša Kabická a Petr Vlček.

Konkrétní činností komise je plánování, koordinace a kontrola sociálních služeb na území městské části, a to včetně jejich částečného financování formou grantů z prostředků městské části nebo hlavního města Prahy. Komise komunitního plánování se podílela např. i na vzniku Klubu seniorů či Dětského klubu LETNICE. Zároveň se v rámci své činnosti spolupodílí i na organizování jednorázových akcí, např. Olympiády pro seniory, která se konala v letos v září. Kromě sociodemografické studie, která vznikla na základě požadavku komise, vychází i z poznatků výzkumu a dotazníkových šetření mezi občany městské části. Spolupracuje nejen s hlavním městem Prahou, ale i s Národní sítí Zdravých měst a Komisí MA 21, s nimiž si předává informace, zkušenosti a vytváří plány většího rozsahu.

Text Mgr. Markéta Kolářová
vedoucí humanitního odboru

Podzimní Vítání občánků

podzimni-vitani-obcankuV září a říjnu proběhlo v obřadní síni MČPraha 18 několikrát vítání občánků, kterýchse zúčastnilo celkem 43 pozvaných miminek. Naše nejmenší spoluobčánky přivítala zástupkyně starosty MČ Iveta Lojková. Všem pro potěšení přišly zahrát a zazpívat děti ze Základní školy gen. Františka Fajtla DFC pod vedením učitelky Kateřiny Tůmové. Pro děti byly připravené malé dárky a pro maminky kytičky. Milé maminky a milí tatínkové, pokud máte i Vy zájem zúčastnit se některé z dalších akcí „Vítání občánků“ a splňujete pravidla, která byla schválena Radou MČ Praha 18, kontaktujte nás buď osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, přízemí budovy, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pravidla pro provádění akce Vítání občánků MČ Praha 18:

1) na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku, které jsou hlášené k trvalému pobytu na území MČ Praha 18, nebo byly k trvalému pobytu přihlášené do jednoho měsíce od narození,

2) toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou předložení dokladu o povolení k pobytu v ČR matky dítěte a platné nájemní smlouvy k nemovitosti na území MČ Praha 18, případně výpisu z katastru nemovitostí nebo dokladu o družstevním podílu.

Těšíme se na Vás při některém z příštích vítání občánků.

Text Odbor správních agend
Foto Tomáš Proněk

Stavba mimoúrovňové křižovatky potrvá do poloviny příštího roku

mimourovnova-krizovatkaJiž několik měsíců probíhá stavba mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská. Z krátkodobého hlediska způsobila tato stavba na letňanských komunikacích značné dopravní komplikace, v dlouhodobém horizontu však přináší trvalé dopravní řešení na jednom z nejfrekventovanějších míst v katastru Letňan.

Stavba, jejímž investorem je hlavní město Praha, řeší přebudování úrovňového křížení na mimoúrovňovou křižovatku s direktivními rampami a výstavbu nutných souvisejících inženýrských sítí. Vzhledem k charakteru komunikace Kbelská přebírá funkci zatím nerealizované severovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy, což znamená, že zde dlouhodobě budou projíždět velké dopravní zátěže včetně tranzitní dálkové dopravy. Z tohoto pohledu je vybudování mimoúrovňové křižovatky Již několik měsíců probíhá stavba mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská. Z krátkodobého hlediska způsobila tato stavba na letňanských komunikacích značné dopravní komplinejvhodnějším řešením, které by mělo přispět k plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Číst dál: Stavba mimoúrovňové křižovatky potrvá do poloviny příštího roku

Jste zde: Úvod