Výběr kvalitního úředníka je základem budoucího výkonu

Výběr úředníků je popsán v § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Vzhledem k růstu nezaměstnanosti a ke snižování počtu pracovníků ve státních institucích je v praxi výběr stále náročnější.

Není výjimkou, že se do výběrového řízení přihlásí téměř 200 uchazečů. Rostou tím náklady zejména na poštovném, na práci administrativních pracovnic i členů výběrové komise. Úředníci tráví mnoho času osobními i telefonickými konzultacemi. Je proto zcela logické, že nejjednodušší a nejlevnější je obsazování pozic z vnitřních zdrojů, protože možní kandidáti znají chod úřadu, není nutná adaptace a další vzdělávání zejména v tzv. měkkých dovednostech.

Číst dál: Výběr kvalitního úředníka je základem budoucího výkonu

Mráz zvyšuje nároky na pomoc

Glosa náměstka primátora…

STR6 GLOSA NAMESTKALetošní zima si nepříjemně pohrávala s teplotami. Nejdříve byla velmi přívětivá, ale koncem ledna a v první polovině února udeřila někdy až arktickými mrazy. Toto počasí už bylo životu nebezpečné a lidé bez přístřeší by ho jen stěží přečkali bez pomoci.

I proto vedení hl. m. Prahy přistoupilo k mimořádným opatřením a posléze i k výstavbě stanů na Rohanském ostrově a U Bulhara. Přestože nešlo o koncepční řešení, byla to jediná možnost, jak lidem bez přístřeší co nejrychleji a účinně pomoci přečkat zejména mrazivé noci. Mohu říci, že zájem ze strany bezdomovců byl obrovský. Jenom za krátké období, kdy v Praze (vzhledem k mrazům) panovaly téměř nelidské podmínky, byl poskytnut pobyt ve všech zařízeních, jež byla k dispozici – celkem se jednalo o více než 13 tisíc noclehů.

Proč o tom ale hovořím. Na vybudování stanů s vytápěním se jasně ukázalo, jakým směrem by se mohla ubírat pomoc těmto lidem. Vzhledem k rychlosti a mobilitě stavění stanů, bylo možné jejich strategické rozmístění na více místech a poskytnutí pomoci podle lokalit, v nichž se bezdomovci koncentrují. To byl impuls, který nás vedl k odmítnutí velkokapacitní nafukovací haly a „stahování“ bezdomovců na jedno místo.

Číst dál: Mráz zvyšuje nároky na pomoc

Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1. dubna 2012 bude účinná novela zákona o veřejných zakázkách (dále jen VZ). Mimo změn lhůt v zadávacích řízeních se snižuje výše hodnot veřejných zakázek.

U dodávek a služeb se hodnota VZ snižuje ze dvou milionů korun na jeden milion bez DPH, u stavebních prací ze šesti milionů na tři miliony korun bez DPH (od 1. 1. 2013 pravděpodobně pouze na jeden milion korun). VZ malého rozsahu pak budou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne jednoho milionu korun bez DPH.

Číst dál: Novela zákona o veřejných zakázkách

Jste zde: Úvod