Letňanské děti dostaly další sportoviště

Hned dvě nová sportoviště byla za účasti starosty MČ Mgr. Ondřeje Lněničky a jeho zástupce Mgr. Martina Zástěry předána do užívání žákům letňanských základních škol. V areálu Základní školy gen. F. Fajtla DFC to byla sprinterská rovinka, při Základní škole Tupolevova pak hřiště pro beach volejbal.

letnanske-sportoviste-beachvolejbal-hristeObě sportoviště byla vybudována za pouhé čtyři týdny, celkové náklady na jejich zbudování činily 2 550 000 Kč - z toho částka 1 400 000 Kč byla uhrazena z grantu hlavního města Prahy, zbývající sumu zaplatila městská část Praha 18.

Sprinterská rovinka u Základní školy v Rychnovské ulici má tři polyuretanové dráhy a dodala ji společnost LINHART, s.r.o., Brandýs n. L. Projektantem akce byla společnost Sportprojekta Praha. Beachvolejbalové hřiště v areálu Základní školy Tupolevova má celkem tři kurty a je ohrazeno sítí. Hlavním dodavatelem akce byla společnost J. I. H. Ing. Jiří Huptych, projekt vypracovala společnost Sportprojekta Praha.

-red-
Foto Tomáš Proněk a Stanislav Mlázovský

Představujeme: Komise komunitního plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje. V naší městské části komunitně plánujeme v oblasti sociálních služeb, což je v naší republice nejrozšířenější oblast komunitního plánování.

Členy komise jsou podle zásad komunitního plánování představitelé TRIÁDY (za zadavatele sociálních služeb zástupci MČ a ÚMČ) - Iveta Lojková, zástupkyně starosty, je předsedkyní komise, koordinátorem je Bc. Jan Homuta, DiS., metodičkou Marie Kajínková, členem komise je Mgr. Markéta Kolářová. Za poskytovatele sociálních služeb jsou členkami Ivana Kadlečková z Českého červeného kříže a Jana Čehylová z Klubu Slunečnice. Za uživatele sociálních služeb pracují v komisi jako členové Nataša Kabická a Petr Vlček.

Konkrétní činností komise je plánování, koordinace a kontrola sociálních služeb na území městské části, a to včetně jejich částečného financování formou grantů z prostředků městské části nebo hlavního města Prahy. Komise komunitního plánování se podílela např. i na vzniku Klubu seniorů či Dětského klubu LETNICE. Zároveň se v rámci své činnosti spolupodílí i na organizování jednorázových akcí, např. Olympiády pro seniory, která se konala v letos v září. Kromě sociodemografické studie, která vznikla na základě požadavku komise, vychází i z poznatků výzkumu a dotazníkových šetření mezi občany městské části. Spolupracuje nejen s hlavním městem Prahou, ale i s Národní sítí Zdravých měst a Komisí MA 21, s nimiž si předává informace, zkušenosti a vytváří plány většího rozsahu.

Text Mgr. Markéta Kolářová
vedoucí humanitního odboru

Podzimní Vítání občánků

podzimni-vitani-obcankuV září a říjnu proběhlo v obřadní síni MČPraha 18 několikrát vítání občánků, kterýchse zúčastnilo celkem 43 pozvaných miminek. Naše nejmenší spoluobčánky přivítala zástupkyně starosty MČ Iveta Lojková. Všem pro potěšení přišly zahrát a zazpívat děti ze Základní školy gen. Františka Fajtla DFC pod vedením učitelky Kateřiny Tůmové. Pro děti byly připravené malé dárky a pro maminky kytičky. Milé maminky a milí tatínkové, pokud máte i Vy zájem zúčastnit se některé z dalších akcí „Vítání občánků“ a splňujete pravidla, která byla schválena Radou MČ Praha 18, kontaktujte nás buď osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, přízemí budovy, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pravidla pro provádění akce Vítání občánků MČ Praha 18:

1) na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku, které jsou hlášené k trvalému pobytu na území MČ Praha 18, nebo byly k trvalému pobytu přihlášené do jednoho měsíce od narození,

2) toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou předložení dokladu o povolení k pobytu v ČR matky dítěte a platné nájemní smlouvy k nemovitosti na území MČ Praha 18, případně výpisu z katastru nemovitostí nebo dokladu o družstevním podílu.

Těšíme se na Vás při některém z příštích vítání občánků.

Text Odbor správních agend
Foto Tomáš Proněk

Jste zde: Úvod