Letňanské listy 11/2011

slovo-starostyDrazí spoluobčané,

konec října a listopad jsou měsíce, kdy nám obvykle pošmourné dny a večery dávají příležitost se zamyslet.
Zamyslet se a vzpomenout na všechny ty, kteří tu již s námi nejsou, ale bez nichž bychom tu zřejmě nebyli ani my.

Číst dál: Letňanské listy 11/2011

Úřad získal ocenění za 1. místo

osvedceni-podnik-podpora-zdraviDne 18. října 2011 převzal tajemník Úřadu městské části Praha 18 Ing. Vladislav Gerhard z rukou náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika MUDr. Michaela Víta ocenění v soutěži Podnik podporující zdraví 1. stupně za 1. místo v kategorii Malé a střední podniky. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Úřad byl oceněn za vysokou úroveň péče o zdraví zaměstnanců a za orientaci na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví. Získaný titul je udělen na dobu tří let.

-red-

Benchmarking pomáhá zvyšovat kvalitu služeb

Tak jako se v komerční sféře organizace přizpůsobují měnícím se požadavkůmtrhu, tak jsou i organizace veřejné správy, státní správy, krajů, měst a obcí nuceny přizpůsobovat své služby nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných služeb.

benchmarkingKlienty institucí veřejné správy jsou občané i právnické osoby, kteří vyžadují rychlé, dostupné a kvalitní služby. Ekonomická realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto poměrně složité vztahy lze jednoduše vyjádřit dvěma slovy: CENA a VÝKON. Vyjadřujeme tím poměr mezi kvalitou veřejných služeb a náklady na jejich poskytování. Benchmarking přináší odpovědi na otázky: Jsou naše náklady vysoké? = CENA; Jsme dostatečně výkonní v porovnání s ostatními? = VÝKON; Poskytujeme služby efektivně? = KVALITA. Úřad městské části Praha 18 se zapojil do benchmarkingové iniciativy 2005 hlavně proto, aby mohl sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy s úřady, které zajišťují stejné služby pro přibližně stejný počet obyvatel, a porovnávat s nimi výkon. (Je přece zřejmé, že co neumíme měřit, nedokážeme ani řídit.)

Číst dál: Benchmarking pomáhá zvyšovat kvalitu služeb

Jste zde: Úvod