Ulici Beranových čeká kompletní rekonstrukce přechodů

STR8 ULICI BERANOVYCH CEKAV průběhu první poloviny tohoto roku by měly být rekonstruovány přechody pro chodce, které se nacházejí na komunikaci Beranových a v jejím bezprostředním okolí.

Konkrétně se jedná o šest přechodů, které se nacházejí na následujících místech: na křižovatce s ulicí Příborskou, na křižovatce s ulicí Boletickou, u vstupu do areálu VZLÚ, u vstupu do areálu Letov, u křižovatky s ulicí Toužimská a konečně by měl být opraven i přechod u křižovatky ulic Tupolevova a Veselská.

Na všech těchto místech dojde k vysazení či vyrovnání obrubníků, k opravám stávajících bezbariérových úprav a k provedení úprav pro nevidomé v podobě signálních a varovných pásů, sadových obrubníků a vodících pásů. Přechody budou vybaveny prvky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb a prvky pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob.

Číst dál: Ulici Beranových čeká kompletní rekonstrukce přechodů

Radnice pracuje na navyšování kapacity parkovacích stání

STR9 RADNICE_PRACUJEJedním ze závazků, které vedení městské části na počátku tohoto volebního období zapracovalo do svého programového prohlášení, je plán navyšování počtu parkovacích stání na místech s nedostačující kapacitou.

Za tímto účelem probíhají již několik měsíců práce, které by měly přispět k vytvoření nových stání tam, kde je nalezení volného parkovacího místa často obtížné.

Rýmařovská

Již v průběhu prosince byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci a rozšíření příjezdové komunikace k bytovému objektu Rýmařovská 475. V rámci těchto prací bylo vybudováno 21 nových parkovacích míst, která místní řidiči začali využívat prakticky okamžitě. Spolu s místy pro parkování bylo zbudováno nové stání pro nádoby na směsný odpad a došlo k výměně zařízení veřejného osvětlení. Na investici ve výši 2 194 000 Kč se podílely městská část a hlavní město Praha.

Číst dál: Radnice pracuje na navyšování kapacity parkovacích stání

Budou cyklovozíky v ČR legální?

STR6 BUDOU_CYKLOVOZIKY_PIXMAC_snowyowlVloni v létě odstartovala reportáž České televize sérii článků a diskusí o tom, zda u nás můžeme vozit děti na kole ve vozících či na závěsné tyči za kolem. Přestože v sousedních státech včetně Polska a Slovenska přepravu dětí již uzákonili, u nás na legalizaci vozíků a závěsných tyčí za kola stále čekáme.

Do řešení problému se vložilo i několik poslanců a senátorů, kteří předložili poslanecký návrh na legalizaci přepravy dětí v cyklovozících (poslanci Václav Cempírek a Jana Kaslová). Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny pak spolu s odborníky z Ministerstva dopravy (MD) svolali na 8. prosince 2011 seminář, na jehož přípravě se podíleli i experti z týmu národního cyklokoordinátora.

Číst dál: Budou cyklovozíky v ČR legální?

Jste zde: Úvod > Doprava