Plán zimní údržby komunikací je připraven. Problémy by měly být minimální.

plan-zimni-udrzby-2011-2012

Na svém 24. zasedání v roce 2011 přijala rada městské části Organizační plán zimní údržby komunikací pro nadcházející zimní období. Letňany se nejspíše ani letos nevyhnou obtížím spojeným se špatnou sjízdností a schůdností komunikací, ale po zkušenostech z minulých let jsou zaměstnanci radnice na podobné problémy připraveni.

Plán zimní údržby stanoví priority místního a časového rozvržení prací na zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období. Zatímco hlavní páteřní letňanské komunikace, kterými jsou ulice Tupolevova, Veselská, Beranových a Toužimská, udržuje v zimních měsících Technická správa komunikací hlavního města Praha, údržbu ostatních komunikací a chodníků, včetně přechodů pro chodce, má na starosti letňanská samospráva, konkrétně Technická skupina Úřadu městské části Praha 18 spolu s externími dodavateli.

Číst dál: Plán zimní údržby komunikací je připraven. Problémy by měly být minimální.

Stavba mimoúrovňové křižovatky potrvá do poloviny příštího roku

mimourovnova-krizovatkaJiž několik měsíců probíhá stavba mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská. Z krátkodobého hlediska způsobila tato stavba na letňanských komunikacích značné dopravní komplikace, v dlouhodobém horizontu však přináší trvalé dopravní řešení na jednom z nejfrekventovanějších míst v katastru Letňan.

Stavba, jejímž investorem je hlavní město Praha, řeší přebudování úrovňového křížení na mimoúrovňovou křižovatku s direktivními rampami a výstavbu nutných souvisejících inženýrských sítí. Vzhledem k charakteru komunikace Kbelská přebírá funkci zatím nerealizované severovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy, což znamená, že zde dlouhodobě budou projíždět velké dopravní zátěže včetně tranzitní dálkové dopravy. Z tohoto pohledu je vybudování mimoúrovňové křižovatky Již několik měsíců probíhá stavba mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská. Z krátkodobého hlediska způsobila tato stavba na letňanských komunikacích značné dopravní komplinejvhodnějším řešením, které by mělo přispět k plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Číst dál: Stavba mimoúrovňové křižovatky potrvá do poloviny příštího roku

Nové sloupky ochrání chodce

nove-sloupky-ochrani-chodceV Krausově ulici parkovala auta na chodníkusměrem k Místecké. Chodník je v těch místech široký a lidé mohli kolem aut procházet, tak by bylo možné říci, že parkování je tolerovatelné. Na sídlišti je volné místo pro auta vzácností. Nicméně auta na chodník najížděla přes přechod, čímž vznikaly velmi nebezpečné situace. Městská policie bohužel nemá moc možností, jak situaci řešit. Rozdávání pokut za stěrače není efektivní z důvodu výmluvy na osobu blízkou, proto se vedení radnice rozhodlo instalovat sloupky, které vjezdu zabrání. Chodník je tak po dlouhé době opět k dispozici jen pro chodce. Sloupky budou postupně instalovány i na dalších místech, kde auta nelegálně parkují na chodníku nebo v zeleni. Vhodnou úpravou dopravního značení je možné legalizovat parkovací místa, kde by auta mohla částečně využít chodník, nicméně nemohou být nebezpečná pro chodce. Majitelé pozemků se s požadavkem na vytvoření legálních parkovacích míst mohou kdykoli obrátit na odbor dopravy.

Text a foto Jan Mikulecký
radní pro revitalizaci sídliště a životní prostředí

Jste zde: Úvod > Doprava