Radnice pracuje na navyšování kapacity parkovacích stání

STR9 RADNICE_PRACUJEJedním ze závazků, které vedení městské části na počátku tohoto volebního období zapracovalo do svého programového prohlášení, je plán navyšování počtu parkovacích stání na místech s nedostačující kapacitou.

Za tímto účelem probíhají již několik měsíců práce, které by měly přispět k vytvoření nových stání tam, kde je nalezení volného parkovacího místa často obtížné.

Rýmařovská

Již v průběhu prosince byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci a rozšíření příjezdové komunikace k bytovému objektu Rýmařovská 475. V rámci těchto prací bylo vybudováno 21 nových parkovacích míst, která místní řidiči začali využívat prakticky okamžitě. Spolu s místy pro parkování bylo zbudováno nové stání pro nádoby na směsný odpad a došlo k výměně zařízení veřejného osvětlení. Na investici ve výši 2 194 000 Kč se podílely městská část a hlavní město Praha.

Číst dál: Radnice pracuje na navyšování kapacity parkovacích stání

Budou cyklovozíky v ČR legální?

STR6 BUDOU_CYKLOVOZIKY_PIXMAC_snowyowlVloni v létě odstartovala reportáž České televize sérii článků a diskusí o tom, zda u nás můžeme vozit děti na kole ve vozících či na závěsné tyči za kolem. Přestože v sousedních státech včetně Polska a Slovenska přepravu dětí již uzákonili, u nás na legalizaci vozíků a závěsných tyčí za kola stále čekáme.

Do řešení problému se vložilo i několik poslanců a senátorů, kteří předložili poslanecký návrh na legalizaci přepravy dětí v cyklovozících (poslanci Václav Cempírek a Jana Kaslová). Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny pak spolu s odborníky z Ministerstva dopravy (MD) svolali na 8. prosince 2011 seminář, na jehož přípravě se podíleli i experti z týmu národního cyklokoordinátora.

Číst dál: Budou cyklovozíky v ČR legální?

Plán zimní údržby komunikací je připraven. Problémy by měly být minimální.

plan-zimni-udrzby-2011-2012

Na svém 24. zasedání v roce 2011 přijala rada městské části Organizační plán zimní údržby komunikací pro nadcházející zimní období. Letňany se nejspíše ani letos nevyhnou obtížím spojeným se špatnou sjízdností a schůdností komunikací, ale po zkušenostech z minulých let jsou zaměstnanci radnice na podobné problémy připraveni.

Plán zimní údržby stanoví priority místního a časového rozvržení prací na zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období. Zatímco hlavní páteřní letňanské komunikace, kterými jsou ulice Tupolevova, Veselská, Beranových a Toužimská, udržuje v zimních měsících Technická správa komunikací hlavního města Praha, údržbu ostatních komunikací a chodníků, včetně přechodů pro chodce, má na starosti letňanská samospráva, konkrétně Technická skupina Úřadu městské části Praha 18 spolu s externími dodavateli.

Číst dál: Plán zimní údržby komunikací je připraven. Problémy by měly být minimální.

Jste zde: Úvod > Doprava