Pojmenování nových ulic v Letňanech schváleno

STR20 LETNANY PTACI PERSPS ohledem na dokončení nové výstavby na území Letňan byl Radou MČ Praha 18 předložen Radě hl. m. Prahy návrh na pojmenování nových ulic. Svým usnesením č. 1079 ze dne 10. května 2016 Rada hl. m. Prahy tato pojmenování schválila.

Veselská

Bude použito stejného názvu i pro navazující komunikaci - prodloužení ulice Veselská.

V obytném souboru Letňanské zahrady a u bytového komplexu U Lesoparku byly ulice pojmenovány po čestných občanech MČ Praha 18:


Kadečkové

Plk. Joy Kadečková, roz. Turner, 1921 – 2006, působila za války v různých funkcích u WAAF (ženská část Royal Air Force). Provdala se za českého letce. Po válce žila v Československu, po roce 1948 pro své názory vystavena perzekuci.

 

Štanderova

Brig. gen. Miroslav Štandera, 1918 – 2014, odešel v červnu 1939 do Polska, později vstoupil do cizinecké legie, poté sloužil u několika leteckých útvarů RAF. Po roce 1948 byl nucen uprchnout z ČSR a do roku 1983 žil ve Velké Británii, od roku 1983 v Bavorsku, v roce 1994 se vrátil do vlasti.

 

Hlučkova

Genpor. Stanislav Hlučka, 1919 – 2008, bojoval za II. světové války ve Velké Británii jako příslušník 313. stíhací perutě, později jako příslušník československého vojska v SSSR a ve Slovenském národním povstání. Po roce 1948 byl vězněn a po propuštění perzekuován.

 

Škarvadova

Brig. gen. Zdeněk Škarvada, 1917 – 2013, vstoupil na začátku války do polského letectva, po porážce Polska se ocitl v sovětském zajetí. Po intervenci československé vlády odešel do Velké Británie, kde sloužil u 310. stíhací perutě. V únoru 1942 byl sestřelen a do konce války byl vězněn v německých zajateckých táborech.

 

Djačukova

Plk. Václav Djačuk, 1920 – 2015, byl při pokusu opustit v roce 1940 bývalou Podkarpatskou Rus zatčen NKVD a skončil v Gulagu na Dálném východě. Byl přesunut do Buzuluku, kde získal letecký výcvik. Jako příslušník 1. čsl. stíhacího pluku se aktivně zúčastnil osvobozování Československa. Po roce 1948 byl perzekuován.

 

Horalova

Plk. Ing. Jan Horal, 1923 – 2011, odešel v roce 1938 z Československa. Absolvoval letecký výcvik u jednotek RAF v Kanadě, později pro zranění přestoupil do tankového vojska. Během války byl několikrát zraněn. V roce 1948 emigroval do Švédska, kde se stal úspěšným podnikatelem. Po roce 1989 se vrátil do Československa.

 

Urubova

Plk. Petr Uruba, 1916 – 2009, se od mládí věnoval létání. V červnu 1939 odešel do Polska, odtud do Francie a po její kapitulaci do Anglie, kde sloužil u 311. perutě RAF. Při nouzovém přistání byl zajat a do konce války vězněn. Po roce 1948 šikanován. Rehabilitován byl až po roce 1989.

 

Úlehlova

Plk. JUDr. Lubomír Úlehla, 1915 – 2006, sloužil před válkou u 3. leteckého pluku v Košicích. V červnu 1939 odešel přes Polsko do Francie, v roce 1940 odletěl do Anglie, kde sloužil u 311. čs. bombardovací peruti. Později sloužil u letectva Svobodných Francouzů v severní Africe. V lednu 1946 byl v hodnosti poručíka propuštěn a vrátil se do vlasti.

 

Knapova

Plk. František Knap, 1911 - 1999, odplul na začátku okupace do Francie a byl zařazen jako instruktor 1. čs. pěšího pluku. Později sloužil v Anglii u 311. peruti, v červenci 1941 byl zajat a až do konce války vězněn. V srpnu 1945 se vrátil do vlasti.

 

Pernického

Genmjr. Rudolf Pernický, 1915 - 2005, odešel v červnu 1939 do Polska a odtud přes Francii do Tunisu, kde sloužil do války v cizinecké legii. Po pádu Francie se dostal do Anglie. V roce 1944 byl vysazen na čsl. území, kde působil až do konce války v odboji. Po válce absolvoval vysokou válečnou školu v Praze. V roce 1948 byl zatčen a až do šedesátých let vězněn.

 

Ulice podél výstavby Rezidence Veselská ponese tento název:

Škrábkových

Pojmenování připomíná rodinu Škrábkových žijící v Letňanech již od 18. století. Dva členové této rodiny v minulosti vykonávali celkem 21 let funkci starosty obce.

Text Oldřich Miffek

Foto -dp-, ilustrace archiv MČ Praha 18

 

STR20 POJMENOVANI NOVYCH ULIC

STR20 POJMENOVANI NOVYCH ULIC FINAL

Jste zde: Úvod > Doprava > Pojmenování nových ulic v Letňanech schváleno