Do Letňan jezdí metro už deset let

STR19 METRO LETNANY 1Do stanic Střížkov, Prosek a Letňany se mohli cestující pražského metra poprvé svézt 9. května 2008. V současnosti jsou tedy tyto tři stanice v provozu již deset let.

Stanice byly vybudovány čtyři roky od položení základního kamene a trasa C prodloužena o 4,6 km. Měří tak 22,5 km a má dvacet stanic. Cesta z jedné konečné na druhou trvá 35 minut. Součástí linky je i nejdelší mezistaniční úsek metra, který leží mezi zastávkami Nádraží Holešovice a Kobylisy a měří 2749 m. Celková délka všech tří linek pražského metra v současnosti čítá 65,2 km, na nichž slouží 61 stanic.

Podobu konečné stanice metra trasy C v Letňanech navrhl architekt Miroslav Mroczek. Vyznačuje se zvlněným stropem, který evokuje dojem, jako by se vzdouval ve větru. Stanice sousedí s letňanským letištěm a je zde velké záchytné parkoviště, odkud vyjíždějí i příměstské linky.

Stanice metra Letňany je hloubená, má nástupiště v hloubce 10,3 m pod úrovní terénu a dva vestibuly. Každý z nich je propojen s nástupištěm pevným schodištěm, dvojicí eskalátorů a výtahem. Jižní vestibul obsluhuje Pražský veletržní areál (PVA) a část parkovišť, severní zajišťuje přestup z autobusové dopravy.

V současnosti je hojně diskutována otázka možného prodloužení trasy do Čakovic. A také fakt, že stanice Letňany po deseti letech provozu začíná na některých místech chátrat, což se týká především vestibulů a výstupů na povrch.

Dopravní podnik hl. m. Prahy ústy své mluvčí Anety Řehákové přislíbil, že po vyhodnocení rozsahu poškozených částí stavby vyhlásí výběrové řízení na dodavatele a poté přikročí k rozsáhlým opravám stanice. Podle slov mluvčí by měly v ideálním případě začít ještě letos.

Text a foto: Denis Postler

 

STR19 METRO LETNANY 2

STR19 METRO LETNANY 3

STR19 METRO LETNANY 4

STR19 METRO LETNANY 5

STR19 METRO LETNANY 6

Jste zde: Úvod > Doprava > Do Letňan jezdí metro už deset let