Plně bezemisní linkou 140 už za tři roky?

STR21 Elektrobus Foto 1Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouhodobě aktivně testuje nové elektromobilní technologie. Od října 2017 úspěšně probíhá pilotní projekt dynamického nabíjení v Prosecké ulici.

Od začátku prázdnin, tedy od 1. července 2018, je v provozu pravidelná trolejbusová linka č. 58, která jezdí mezi Palmovkou a terminálem Letňany a symbolicky navazuje na dobré zkušenosti z let 1952 až 1965, kdy tato linka zajišťovala základní spojení Letňan s Libní.

Nejedná se však o klasický trolejbus, který známe například z Pardubic, ale o bateriový trolejbus, který dokáže jet větší část své trasy bez troleje pouze na baterii. Není tak nutno budovat trolejové vedení v celé délce linky, ale jen v některých úsecích, například v těch s delším stoupáním.

Na základě pozitivních výsledků byla v letošním roce zahájena příprava plně bezemisního provozu na autobusové lince č. 140 (Palmovka – Miškovice) s využitím technologie dynamického nabíjení.

Jelikož tato linka projíždí Proseckou ulicí, bude využito trolejové vedení, které je zde již vybudováno. Pro zajištění spolehlivého provozu předpokládá DPP výstavbu trolejového vedení z Prosecké ulice na Palmovku a také v terminálu Letňany, v Beladově a Tupolevově ulici. Pro noční nabíjení budou upravena vybraná stání v garáži Klíčov. Dnešní naftové autobusy by tak měly být plně nahrazeny tiššími a ekologickými kloubovými bateriovými trolejbusy.

Projekt je připravován i s ohledem na možnost získání podpory z fondů EU, jejíž výše může činit až 85 % způsobilých výdajů. Plně bezemisní linkou č. 140 by se cestující nejen z Letňan mohli svézt v roce 2021.

Text Michal Andelek, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Foto Petr Hejna, DPP

Jste zde: Úvod > Doprava > Plně bezemisní linkou 140 už za tři roky?