Noční můra Kbelská street?

STR21 KBELSKA STREET 1Letňany patří k městským částem s nejlepší dopravní obslužností. Vždyť kdo se může pochlubit tím, že má možnost jet z domova do práce nebo za jinými aktivitami autem, autobusem, trole busem, metrem, vlakem, nebo dokonce letět letadlem z místního letiště?

Velký provoz ale bohužel přináší i negativní faktory. Jedním z nich je vysoká hlučnost. Asi není možné očekávat v milionové metropoli ticho jako v lese, ale je neodpustitelné, když je zbytečně hluk větší, než je nutné.

Typickým příkladem je komunikace Kbelská, která dělí Letňany na starou část a novou část na Proseku. Tato komunikace naneštěstí plní shodou okolností funkci severní části Pražského i Městského okruhu, na což ale nebyla nikdy dimenzována.

Denně protéká směrem k Obchodnímu centru Letňany a od něj neustávající řeka kamionů. Jen pro ilustraci – Kbelskou projede každý den 53.800 osobních vozidel a 12.000 kamionů. Ty jsou navíc často přetížené a neuvěřitelným způsobem ničí povrch vozovky.

Už jen hluk z běžné tranzitní dopravy této intenzity připomíná těžko snesitelné dunění, co je ale opravdu nesnesitelné, je rachot, který působí kamiony na prasklinách na vozovce a v propadlých kanálech. Ten je podobný výbuchům nebo hřmění a jen těžko se dá popsat, to se prostě musí slyšet. Ještě horší je rámus způsobený průjezdem prázdného přepravníku osobních aut, který se podobá bouřce.

A protože se situace stále zhoršuje, začala se tímto problémem zabývat Komise dopravy Rady městské části Praha 18. Její členové konstatovali, že pokud vede zdemolovaná komunikace neobydleným územím, může motorista průjezdem nerovností v nejhorším případě prorazit pneumatiku, zoufalá situace však nastává v obytné zástavbě, kde nadměrný hluk zatěžuje její obyvatele.

První krok k řešení udělal předseda dopravní komise tím, že požádal hygienickou stanici o objektivní vyhodnocení hlukové zátěže ze silniční dopravy v dané oblasti pro získání jasných a nezpochybnitelných dat.

V dalším kroku komise – jako poradní orgán – doporučila radě městské části iniciovat jednání s příslušnými institucemi, která by vedla ke zlepšení současného stavu.

Předně je nutná důkladná oprava povrchu Kbelské a odstranění defektů jako jsou výtluky, praskliny, vlnky, vyjeté koleje a propadlé kanály alespoň v rozsahu od křižovatky s Mladoboleslavskou po křižovatku s Veselskou.

Dalším potřebným krokem je použití tzv. tichého asfaltu, které může teoreticky přinést snížení hlučnosti až o 5 dB. Maximální rychlost 80 km/h, která je v tomto úseku povolena, se jeví jako příliš vysoká, proto komise doporučuje její snížení alespoň v nočních hodinách a instalaci pevného radaru potřebného k vynucení snížení rychlosti.

Protihlukové zdi v tomto úseku jsou velmi staré a nefunkční, některá dřevěná pole dokonce chybějí, zeď na prosecké straně je navíc vyšší než na letňanské straně a působí jako zesilovač, který hluk násobí. Proto je vhodná instalace moderních protihlukových zařízení, jež jsou mnohem účinnější, a současné prodloužení protihlukové zdi na letňanské straně až k OC Letňany, což je mimochodem podloženo i původním kolaudačním rozhodnutím z 30. října 1996.

Za zvážení také stojí vysazení protihlukové izolační zeleně, která velmi účinně pohlcuje prachové částice, a přispívá tak ke zlepšení situace.

Definitivním řešením je ovšem vybudování kompletního okruhu kolem Prahy, což je bohužel běh na dlouhou trať.

Text a foto David Kolínský, předseda Komise dopravy RMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Doprava > Noční můra Kbelská street?