Zóny placeného parkovacího stání v Letňanech: ano, či ne?

SSTR16 ZONY PARKOVANI zdroj praha.eue začátkem jarní výstavní sezony v areálu PVA Expo Praha Letňany došlo k nárůstu provozu na komunikacích v okolí výstaviště. Letňanské silnice se tak opakovaně staly odstavnou plochou pro vozidla návštěvníků probíhajících veletrhů. Vedení městské části si neuspokojivou situaci uvědomuje, avšak není v možnostech letňanské samosprávy přijmout takové řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným subjektům. Na následujících řádcích jsou popsány možné varianty řešení spolu se zdůrazněním rizik při realizaci každé z nich.

Veřejně přístupná parkoviště bez omezení

Poté, co byl na základě vyhodnocení efektivity zrušen k 31. 12. 2012 systém vyhrazených parkovacích stání v Letňanech, vrátily se dotčené parkovací plochy do původního režimu veřejně přístupné komunikace, na kterých není parkování žádným způsobem regulováno.

Ke zrušení systému došlo především z důvodu nemožnosti účinně sankcionovat řidiče, kteří pravidla nerespektovali, jelikož MČ Praha 18 není dle platné legislativy oprávněna provádět odtah vozidel. Veřejně přístupné komunikace jsou však z hlediska parkování atraktivní pro ty návštěvníky výstav, kteří své vozy nechtějí parkovat na placeném parkovišti u areálu výstaviště s kapacitou zhruba 2 000 míst či na některém ze zhruba šesti set míst P+R u konečné stanice metra C Letňany.

Přestože obtíže spojené s výstavami nejsou aktuálně tak velké, jako tomu bylo před vybudováním metra v Letňanech, přetrvávají v podstatné míře dodnes. Pocítit je mohou zejména občané bydlící v kolonce u ulice Kbelská, dále potom v ulicích Dobratická, Chlebovická, Boletická, Protivínská a Tvrdého.

Městská část s provozovatelem výstaviště jedná o snížení ceny za parkování tak, aby návštěvníci výstav nevjížděli do sídliště, avšak lze předpokládat, že při zachování současného stavu bez regulace dopravy se budou komplikace podobného rázu objevovat i nadále.

Jako dílčí řešení se v době konání výstav jeví umístění přechodného dopravního značení Zákaz vjezdu – mimo dopravní obsluhu na vjezdech u vybraných ulic, avšak nejedná se o řešení trvalé a nelze je účinně uplatňovat na všech místech, kde návštěvníci veletrhů své vozy parkují.

 

Zóna placeného stání

Oproti režimu veřejně přístupných komunikací bez omezení je dle platné legislativy jedinou možnou alternativou systém zóny placeného stání. Na území hl. m. Prahy je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích zřizování ploch určených pro parkování omezeného počtu osob, tzv. zón placeného stání (ZPS), regulováno vyhláškou hlavního města Prahy č. 42/2000 Sb., kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Na základě této vyhlášky jsou v hlavním městě zřizovány tzv. modré zóny, které slouží k parkování pouze občanům s trvalým bydlištěm v konkrétní městské části. Od roku 2001 tyto zóny vznikaly na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7.

Ve všech případech se jedná o zpoplatněné parkování, ceny parkovacích karet jsou určeny na základě shora uvedené vyhlášky hl. m. Praha a jsou následující:

První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na území MČ: 700 Kč/rok.

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na území MČ: 7000 Kč/rok.

Vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která má místo trvalého pobytu na území MČ: 350 Kč/rok.

První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti: 12 000 Kč/rok.

První vozidlo fyzické nebo právnické osoby bez místa či sídla na území městské části: 36.000 Kč/rok

Pokud by byla zóna placeného stání v Letňanech vyznačena, lze předpokládat podstatné omezení vjezdu vozidel návštěvníků výstav do letňanského sídliště.

Je možné také předpokládat efektivnější systém vymáhání, kdy dodržování celoměstských pravidel kontrolují strážníci Městské policie hl. m. Prahy, a to i za použití odtahu vozidel.

Negativním důsledkem případného zavedení ZPS na území Letňan je zejména přenesení nákladů na občany městské části – ti by si byli nuceni na úřadu městské části Praha 18 pravidelně na vlastní náklady pořizovat parkovací karty.

Dalším důsledkem je také omezení možnosti parkování osob, které v Letňanech sice bydlí, avšak bez trvalého bydliště, jakož i omezení vozů rodinných a jiných návštěv či řemeslníků.

 

Váš názor nás zajímá

Městská část disponuje projektem zóny placeného stání v Letňanech, který byl v uplynulých letech vyhotoven na základě spolupráce s odborníky v dané oblasti. Na základě opakovaných průzkumů chování řidičů v době výstav, které byly realizovány v průběhu loňského roku, byl také navržen model ZPS v Letňanech – ten počítá s rozsahem zóny na zhruba 40 procentech letňanského sídliště (viz plánek ZPS na území MČ Praha 18).

V rámci tohoto navrženého uspořádání by na vyznačeném území měl být poměr mezi kapacitou modrých zón a lokalitami bezplatného parkování 75 : 25 % ve prospěch modrých zón (tj. i ve vyznačeném prostoru se počítá s několika bezplatnými místy zejména pro potřeby návštěv či řemeslníků).

O případném zavedení zóny placeného stání v Letňanech jednali v průběhu minulého roku zástupci MČ s pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy. Zejména z důvodu nežádoucího přenesení nákladů na občany se však vedení městské části rozhodlo práce na realizaci ZPS pozastavit.

S ohledem na množící se počet stížností na neutěšený stav dopravy v Letňanech zejména v době konání veletrhů však vyvstává potřeba trvalejšího řešení. Při řešení tohoto problému bude ze strany radnice respektován názor letňanských občanů. Ti mají možnost zasílat své názory a připomínky na korespondenční adresu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, či elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Tomuto tématu se budeme i nadále věnovat s tím, že v případě většího počtu shromážděných podnětů bude uspořádána mezi občany v dotčené části Letňan anketa týkající se vhodnosti zavedení ZPS v MČ Praha 18.

V návaznosti na tuto anketu bude také k tématu uspořádána veřejná diskuse za účasti zástupců samosprávy a Městské policie hl. m. Praha. O termínech vás budeme informovat prostřednictvím Letňanských listů a webových stránek www.letnany.cz.

Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

Ilustrační foto archiv ÚMČ a praha.eu

STR16 ZONY PARKOVANI ZPS

Jste zde: Úvod > Doprava > Zóny placeného parkovacího stání v Letňanech: ano, či ne?