Změny v organizaci a poskytování sociálních dávek

zmeny-organizace-poskytovani-socialnich-davek

Vážení občané,
od 1. ledna letošního roku vstoupila v platnost tzv. „Sociální reforma I“. Znamená to velké změny v sociálním systému, které se dotknou zejména zdravotně postižených osob, osob v hmotné nouzi a těch, kteří pobírají příspěvek na péči. V čem spočívají velké změny?

Společnou změnou pro všechny výše jmenované je změna správního orgánu, který bude žádost vyřizovat. Dosud jste žádali
o dávky na Odboru humanitním, Úřadu městské části Praha 18. Nově budete žádat o dávky na Úřadu práce ČR, krajské
pobočce pro hl. m. Prahu, kontaktním pracovišti v Praze 9, odd. SSP pro Prahu 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, to znamená tam, kde se dosud žádalo pouze o dávky státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek a přídavek na dítě).
Další společnou změnou je přiznání dávek nejdříve od toho měsíce, kdy si o konkrétní dávku požádáte. Žádná z dávek se nebude vyplácet zpětně. Změny se týkají také dávek samotných:

Číst dál: Změny v organizaci a poskytování sociálních dávek

Představujeme: Komise komunitního plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje. V naší městské části komunitně plánujeme v oblasti sociálních služeb, což je v naší republice nejrozšířenější oblast komunitního plánování.

Členy komise jsou podle zásad komunitního plánování představitelé TRIÁDY (za zadavatele sociálních služeb zástupci MČ a ÚMČ) - Iveta Lojková, zástupkyně starosty, je předsedkyní komise, koordinátorem je Bc. Jan Homuta, DiS., metodičkou Marie Kajínková, členem komise je Mgr. Markéta Kolářová. Za poskytovatele sociálních služeb jsou členkami Ivana Kadlečková z Českého červeného kříže a Jana Čehylová z Klubu Slunečnice. Za uživatele sociálních služeb pracují v komisi jako členové Nataša Kabická a Petr Vlček.

Konkrétní činností komise je plánování, koordinace a kontrola sociálních služeb na území městské části, a to včetně jejich částečného financování formou grantů z prostředků městské části nebo hlavního města Prahy. Komise komunitního plánování se podílela např. i na vzniku Klubu seniorů či Dětského klubu LETNICE. Zároveň se v rámci své činnosti spolupodílí i na organizování jednorázových akcí, např. Olympiády pro seniory, která se konala v letos v září. Kromě sociodemografické studie, která vznikla na základě požadavku komise, vychází i z poznatků výzkumu a dotazníkových šetření mezi občany městské části. Spolupracuje nejen s hlavním městem Prahou, ale i s Národní sítí Zdravých měst a Komisí MA 21, s nimiž si předává informace, zkušenosti a vytváří plány většího rozsahu.

Text Mgr. Markéta Kolářová
vedoucí humanitního odboru

Podzimní Vítání občánků

podzimni-vitani-obcankuV září a říjnu proběhlo v obřadní síni MČPraha 18 několikrát vítání občánků, kterýchse zúčastnilo celkem 43 pozvaných miminek. Naše nejmenší spoluobčánky přivítala zástupkyně starosty MČ Iveta Lojková. Všem pro potěšení přišly zahrát a zazpívat děti ze Základní školy gen. Františka Fajtla DFC pod vedením učitelky Kateřiny Tůmové. Pro děti byly připravené malé dárky a pro maminky kytičky. Milé maminky a milí tatínkové, pokud máte i Vy zájem zúčastnit se některé z dalších akcí „Vítání občánků“ a splňujete pravidla, která byla schválena Radou MČ Praha 18, kontaktujte nás buď osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, přízemí budovy, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pravidla pro provádění akce Vítání občánků MČ Praha 18:

1) na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku, které jsou hlášené k trvalému pobytu na území MČ Praha 18, nebo byly k trvalému pobytu přihlášené do jednoho měsíce od narození,

2) toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou předložení dokladu o povolení k pobytu v ČR matky dítěte a platné nájemní smlouvy k nemovitosti na území MČ Praha 18, případně výpisu z katastru nemovitostí nebo dokladu o družstevním podílu.

Těšíme se na Vás při některém z příštích vítání občánků.

Text Odbor správních agend
Foto Tomáš Proněk

Jste zde: Úvod > Komunitní plánování