Defenestrace v letňanské knihovně

STR20 DEFENESTRACE 1V rámci oslav 100 let od založení Československa, a hlavně jako připomenutí osudových „osmičkových roků“ proběhla ve zdejší knihovně velmi zajímavá přednáška na téma Stavovské povstání. Její hlavní částí byla prezentace k 400. výročí třetí Pražské defenestrace.

Poutavé vyprávění prokládané obrázky a hudebními ukázkami pro Letňanské připravila správkyně starého fondu Knihovny Vojenského historického ústavu Praha Klára Andresová,

Paní Andresová se zabývá zpracováním starých rukopisů a vzácných tisků. V průběhu podvečera v pondělí 4. června 2018 hovořila v letňanské knihovně o tom, jak došlo 23. května 1618 k události, která demonstrovala odpor českých stavů proti porušování majestátu náboženských svobod – tedy k vyhození královských místodržících Slavaty z Chlumu a Bořity z Martinic z druhého patra Ludvíkova křídla Starého královského paláce.

Třetím „postiženým“ se stal přítomný písař Fabricius, který proti svržení Slavaty a Bořity z okna protestoval, a tak ho rovněž defenestrovali.

Dále Klára Andresová popsala průběh dvouhodinové bitvy na Bílé hoře, v níž byla v roce 1620 česká stavovská vojska poražena a jejich vůdcové byli 21. června 1621 popraveni na Staroměstském náměstí.

Text a foto Olaf Deutsch

 

STR20 DEFENESTRACE 2

STR20 DEFENESTRACE 3

STR20 DEFENESTRACE 4

STR20 DEFENESTRACE 5

STR20 DEFENESTRACE 6

Jste zde: Úvod > Kultura > Defenestrace v letňanské knihovně