Právní poradna (9/2018)

PARAGRAFV zářijové poradně si něco řekneme k asi nejvýznamnější změně, již doznala oblast cestovního ruchu po přijetí nového občanského zákoníku, a tou je zavedení institutu náhrady újmy z narušení dovolené (tzv. náhrada ztráty radosti z dovolené).

Předmětný institut upravuje § 2543 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého platí, že při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Odstoupením zákazníka od smlouvy o zájezdu nebo uplatněním práv z vady zájezdu není dotčeno právo zákazníka na předmětnou náhradu.

Zákonná úprava předpokládá splnění dvou podmínek k tomu, aby vzniklo právo zákazníka na náhradu za ztrátu radosti z dovolené. Pořadatel zájezdu musí porušit své povinnosti (resp. nesplnit smlouvou o zájezdu) a zároveň musí jít o tak významné porušení, že v jejich důsledku dojde ke zmaření samotného účelu dovolené.

Číst dál: Právní poradna (9/2018)

Letňanští jubilanti (9/2018)

V červnu a červenci 2018 slavili:

DORTČERVEN

75 let:  Baráková Hana, Jehňata Karel, Julák Karel, Komanec Stanislav, Koucký Ladislav, Krušina Zdeněk, Kudri Julius, Šmídek Jiří, Zach Antonín, Zbíral Antonín

80 let:  Benáčková Marie, Kubalová Libuše, Papežová Zdeňka, Sotonová Květa

85 let:  Cejnarová Libuše, Křivánková Alice, Losos Ludvík, Lučanová Věra, Svatoš Milan

90 let:  Brožová Olga

91 let:  Herglová Marie

92 let:  Mrázková Miluška, Nejedlo Bohuslav

95 let:  Klivická Marta, Kovář Viktor, Pašková Emilie

Číst dál: Letňanští jubilanti (9/2018)

Mezinárodní výstava koček v Letňanech: v sobotu 29. a v neděli 30. září

VYSTAVA KOCEK 2918 INFO.Kočky všech plemen a barev budou k vidění v sobotu 29. září a v neděli 30. září 2018 na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech.

Kočky se také zúčastní soutěží kočičí krásy a nejkrásnější si odnesou z výstavy tituly. V mezinárodní porotě zasednou posuzovatelé z pěti evropských zemí: Itálie, Francie, Švýcarska, Polska a Islandu.

Vystavovatelé případným zájemcům ochotně přiblíží zvláštnosti a nároky jednotlivých plemen a pomohou s výběrem budoucího nového člena rodiny.

Svoji nabídku zde představí i útulky, které kromě charitativních krámků budou také vystavovat opuštěné kočičky, hledající nový domov.

Jako vždy se můžete těšit na velké prostory letňanského výstaviště a dobrou zábavu. Akci pořádá Český svaz chovatelů-Sdružení Chovatelů Koček ZO ČSCH-SCHK Star Cats.

Číst dál: Mezinárodní výstava koček v Letňanech: v sobotu 29. a v neděli 30. září

Jste zde: Úvod > Nejčtenější