Letňany v roce patnáct: nové byty, kanceláře i sportoviště

ODIEN TOWER NORTHČilý stavební ruch a stále vzrůstající počet obyvatel. Tak bychom mohli stručně odpovědět na otázku: Co je pro naši městskou část v posledních letech typické?

Z kdysi zemědělské obce se v průběhu několika desetiletí stala důležitá část Prahy. A to nejen díky leteckému průmyslu, který Letňany zviditelnil. Dnes patří osmnáctka k živým a rozvíjejícím se městským částem, kam se lidé rádi stěhují i navzdory tomu, že za prací musejí vyjíždět do okolí. A podle přehledu stavebních záměrů platnému k prosinci 2014 se v příštích letech budou Letňany ještě rozrůstat…

„Podle počtu stavebních projektů – k 1. 12. 2014 jich bylo zhruba dvacet - je evidentní, že Praha 18 je žádanou lokalitou. Z dlouhodobého hlediska počet stavebních záměrů neustále roste, neboť s růstem investic do výstavby, zejména té bytové, se zvyšují i investice do zkvalitnění občanské vybavenosti a zázemí. Tím jsou míněny především parkové úpravy, rozšiřování kapacity škol a školek, vytváření míst pro sportovní aktivity a tak dále,“ vyjádřil se k otázce další výstavby v městské části Praha 18 její starosta Ivan Kabický.

 

Číst dál: Letňany v roce patnáct: nové byty, kanceláře i sportoviště

Odpovědnost za dluhy mezi příbuznými

STR8 ODPOVEDNOST ZA DLUHY MEZI PRIBUZNYMI Pixmac AlperiumV dnešní době není bohužel nic výjimečného, že se některý z členů rodiny zadluží a jeho příbuzní následně řeší, zda a jakým způsobem odpovídají za takovéto dluhy. Podle českého právního řádu neexistuje žádná „rodinná kolektivní odpovědnost“, a to bez ohledu na stupeň příbuzenství.

Ať jde o vzdáleného příbuzného, sourozence, dítě či rodiče, nemáme povinnost hradit jejich dluhy, pakliže jsme se k tomu sami dobrovolně nezavázali, např. formou přistoupení k závazku, spoludlužnictvím či ručitelstvím.

Pokud na nic takovéhoto nepřistoupíme, hrozí nám odpovědnost pouze za závazky manžela, jelikož mezi manželi se používá zvláštní režim společného jmění manželů, který počítá nejen se společným nabýváním majetku, ale též se společnou odpovědností za závazky.

Číst dál: Odpovědnost za dluhy mezi příbuznými

Čarodějnice na sto a jeden způsob si letňanské děti tvoří samy

KREAT UTERKY CARODEJNICECentrální hřiště ve vnitrobloku v Chlebovické ulici, úterý 24. dubna odpoledne. Kreativní úterý v domečku na kopečku, napoprvé s výrobou čarodějnic, už přitahuje první děti a jejich rodiče. Akce začíná ve tři hodiny odpoledne, již půl hodiny předtím však netrpěliví zájemci přešlapují před dřevěnou ministavbou.

Domeček měl původně patřit hlídači hřiště, moc vytížený však není, a tak dostaly lektorky z Klubu Slunečnice Markéta Rašková a Jana Čehylová nápad k jeho využití.

„Řekly jsme si s kolegyní, že by bylo fajn, aby děti, které si sem chodí hrát, mohly domeček na hřišti využívat. Rozhodly jsme se proto, že každé čtvrté úterý v měsíci tady budeme dělat kreativní dílny,“ říká druhá z nich.

Poslední dubnový den spojený s tradičním pálením čarodějnic už téměř klepe na dveře, a tak lektorky zvolí tematické zahájení – nabízejí dětem a jejich rodičům výrobu čarodějnic z různých typů materiálů.

Číst dál: Čarodějnice na sto a jeden způsob si letňanské děti tvoří samy

Do školky bez slziček

STR11 DO SKOLKY BEZ SLZICEK Pixmac NATULRICHJiž za několik týdnů se budou konat zápisy do mateřských škol pro školní rok 2013/2014. Ve všech mateřinkách zřizovaných MČ Praha 18 – tedy v MŠ Tupolevova, Havířovská, Malkovského a Rychnovská, které jsou součástí základních škol, a v MŠ Příborská – proběhnou ve dnech 9. a 10. dubna od 13 do 17 hodin.

Zápis do nové Mateřské školy Beranových, která se bude otevírat v září 2013 a nabídne 50 nových míst, se uskuteční současně se zápisem do všech ostatních letňanských školek. Přihlášky pro výše jmenovanou školku bude třeba odevzdat přímo v Základní škole a Mateřské škole Generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, jejíž součástí MŠ Beranových je.

Bližší informace o zápisech do MŠ jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých ZŠ a MŠ: www.zsfajtla.cz, www.tupolevka.cz, dále www.zsfrycovicka.cz a www.mspriborska.cz.

 

Číst dál: Do školky bez slziček

Jste zde: Úvod > Nejčtenější