Střípky z letňanských školek a škol (11/2017)

Adaptační kurzy letos plně v režii učitelů

STR14 ADAPT KURZY 1Na ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC se uskutečnily ve dnech 11. až 13. září a 18. až 22. září 2017 adaptační kurzy celkem tří tříd druhého stupně školy.

Oproti kurzům pořádaným v minulých letech přinesly ty letošní několik změn. Kromě kurzů pro 6. třídy pořádaných každoročně na uvítanou na druhém stupni ZŠ a pro lepší seznámení s třídním učitelem byl uspořádán také kurz pro 8. třídu, jež vznikla sloučením dvou bývalých 7. tříd.

Hlavními novinkami však byly místo konání a způsob organizace kurzů. Zatímco dříve se kurzy připravované a vedené lektory z externí agentury odehrávaly přerušovaně v rámci čtyř učebních dnů ve škole a jejím okolí, tentokrát každá ze tříd vyjela na dva a půl dne dne mimo školu a organizační stránku a celou náplň kurzů zajišťovali sami pedagogové.

Přestože každý z kurzů byl koncipován zčásti odlišně, tak aby vyhovoval potřebám dané třídy, základním cílem bylo vždy za pomoci společných aktivit a zážitků prohloubit vzájemné vztahy mezi žáky, a přispět tak k lepší atmosféře v rámci třídní skupiny.

Reálný dopad kurzů na jednotlivé kolektivy lze samozřejmě hodnotit až s určitým časovým odstupem, z bezprostředních zpětných vazeb však plyne, že si žáci společný čas užili a že využili příležitosti poznat se zase o něco víc a jinak, než jim to umožňuje klasické školní prostředí.

Více na webu školy.

Text a foto Radek Chalupský, organizátor adaptačních kurzů ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC

STR14 ADAPT KURZY 2

STR14 ADAPT KURZY 3

 

Dýňování – podzimní slavnost ve školní zahradě

STR14 FAJTL DYNOVANI 2017Milé zahradní setkání uspořádalo ve čtvrtek 5. října SRPŠ při ZŠ a MŠ Gen. Františka Fajtla DFC ve spolupráci se školní družinou, ZŠ a MŠ.

Cílem tohoto setkání dětí, rodičů a učitelů bylo v příjemném prostředí školní zahrady neformálně zahájit školní rok – setkat se, pohovořit a užít si příjemné odpoledne. Pro děti byla podzimní slavnost možností, jak vidět školu z jiné perspektivy než jen ze školní lavice. Už samotná pomoc s přípravami občerstvení a výzdoby zahrady děti velmi nadchla a spojila.

Slavnost zahájila ředitelka školy Eva Duchková a rodiče měli možnost pohovořit s ní i dalšími učiteli. Velký dík za krásnou výzdobu patří školní družině a vyučujícím výtvarné výchovy, poděkování si zaslouží i všichni, kdo na akci přišli, protože vnímají potřebu a důležitost těchto neformálních setkání. Podařilo se vytvořit velmi milou komunitní atmosféru, v těchto hektických dnech tolik potřebnou.

Věřím, že deštěm ochucený a větrem ošlehaný špekáček ze školní zahrady všem moc chutnal.

Text a foto Irena Šípová, členka výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC

 

Beseda s olympijským vítězem Krpálkem

STR14 FAJTL BESEDA KRPALEK 1Do ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC zavítala ve čtvrtek 5. října 2017 vzácná návštěva – olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Jsme jedna z mála českých škol, které navštívil.

Všichni byli především zvědavi na jeho zlatou olympijskou medaili. Mohu potvrdit, že byla z opravdového zlata, protože byla velmi těžká. Naši malí judisté získali příležitost pod dohledem svých trenérů ukázat, co již dovedou.

Když byl trenér L. Krpálka Petr Lacina jmenován čestným občanem Letňan, věnoval nám sponzorský dar – 10 tisíc korun na judistické žíněnky, na kterých spolužáci předváděli své bojové umění.

Mnoho dotazů děti směřovaly na cestu L. Krpálka na olympijský trůn, na jeho školní docházku a spolupráci s trenérem, který navštěvoval naši školu, i na to, kolik zemí již navštívil.

Mnozí z nás si odnesli cennou památku – společnou fotografii s olympionikem a mistrem světa. Beseda se nám velmi líbila, myslím, že Lukáš Krpálek se stal vzorem pro mnohé mé spolužáky.

Text Viktória Kötelesová, žákyně 9. A ZŠ Gen. F. Fajtla DFC

Foto archiv školy

STR14 FAJTL BESEDA KRPALEK 2

 

Lezecká stěna na Tupolevce

STR14 LEZEC STENA NA TUPOLEVKAJiž druhým rokem byla na Základní školu Tupolevova propůjčena umělá lezecká stěna. Letos zde společnost Boulder bar, která spolupracuje s městskou části Praha 18, nechala stěnu dva týdny.

Na lezeckou stěnu lezli všichni žáci ze školy. Nás, žáky sedmého ročníku, vzal na stěnu pan učitel hned první možnou hodinu. Po úvodním protažení a informacích o bezpečnosti a pohybu na lezecké stěně i kolem ní jsme šli na to. Nejprve jsme lezli tzv. traverz (zdolání lezecké stěny z jedné strany na druhou). Potom jsme zdolávali jednu (kolmou) i druhou (šikmou) stěnu.

První cesta nahoru byla snadná, ale druhá cesta už byla těžší, lézt jsme směli pouze po vybrané barvě. Když jsme i toto zvládali, uspořádal pan učitel několik soutěží.

Při závěrečném lezení nám pan učitel vybral obtížnou cestu nahoru. Vylézt se podařilo třem žákům, byla opravdu těžká.

Text Adam Novák, 7. B ZŠ Tupolevova

Foto archiv školy

 

Branný den ve Fryčovické

STR15 FRYCNA CIVILNI OBRANANa druhém stupni Základní školy Fryčovická proběhl v pátek 15. září 2017 branný den. Speciálně vyškolení instruktoři z Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem připravili přímo ve škole pro děti celkem pět stanovišť.

Žáci šestých až devátých tříd se seznámili s hlavními zásadami evakuace a s tím, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Společně si připomněli hlavní zásady zdravovědy a první pomoci, vyzkoušeli si správnou manipulaci s plynovými maskami i střelbu z airsoftové zbraně.

V rámci přípravy občana k obraně státu měli žáci možnost si vyzkoušet, jak se bránit ozbrojenému i neozbrojenému útočníkovi. Vše bylo pro děti připraveno interaktivní a zábavnou formou hry, diskuze a názorných ukázek.

Text a foto Lenka Skovajsová, ZŠ Fryčovická

 

Šesťáci vyrazili do planetária

STR15 FRYCNA PLANETARIUM 2017Žáci 6. ročníku ZŠ Fryčovická se v úterý 19. září 2017 vydali do pražského planetária, kde pro ně byl zábavnou formou připraven naučný program Kde začíná vesmír?

Děti se seznámily se základními údaji o Slunci, Měsíci, sluneční soustavě i jednotlivých planetách. Dozvěděly se také například, jak se měří vesmírné vzdálenosti, jak dlouho trvá signálu cesta mezi Zemí a Měsícem i jak vzniká zatmění Slunce.

Program byl velmi poučný a žáci si z něj odnesli spoustu zajímavých poznatků.

Text Jan Šíp, ZŠ Fryčovická

Ilustrační foto PIXABAY.com

 

Za historií do centra Prahy

STR15 FRYCNA VYLET CENTRUM 2017Procházku historickým centrem Prahy podnikli v úterý 19. října 2017 žáci sedmých ročníků ZŠ Fryčovická se svými učiteli.

Začínali na náměstí Republiky u Obecního domu a dále pokračovali po trase Královské cesty. Procházeli Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a odtud přes Karlův most až na Hrad. V průběhu cesty plnili různé úkoly, seznamovali se s gotickou architekturou i s historií nejdůležitějších památek Prahy.

Ačkoli meteorologové strašili dešťovými přeháňkami, počasí se vydařilo a žáci si procházku užili a dozvěděli se spoustu nových informací.

Text Lenka Skovajsová, ZŠ Fryčovická

Ilustrační foto PIXABAY.com

 

Branný den na Tupolevce: základy první pomoci i nácvik evakuace

STR15 TUPOLEVKA BRANNY DEN 2017Na ZŠ Tupolevova se dne 21. 9. 2017 uskutečnil branný den na školním hřisti.

Při nástupu se nám představili lektoři, kteří nás na jednotlivých stanovištích provázeli. Po ukončení nástupu jsme šli na první stanoviště, kde jsme se dozvěděli různé zajímavosti z dějin vojska, a potom jsme si mohli na sebe vzít maskáče a vyzkoušet si různé disciplíny.

Na druhém stanovišti jsme se dozvěděli důležité informace o poskytování první pomoci, například jak správně resuscitovat.

Dále jsme si povídali o současné výbavě vojáků, jaké máme v armádě tanky a vzdušné jednotky, následně jsme si mohli i zastřílet z airsoftové zbraně. Čtvrté stanoviště bylo o chemikáliích a plynových maskách.

Na závěr jsme si mohli vyzkoušet několik plynových masek. Na pátém stanovišti jsme se dozvěděli, co si máme vzít s sebou, kdyby nastala evakuace.

Text a foto Filip Kočí, žák 8. B ZŠ Tupolevova

 

Botanicus: rýžování zlata i výroba svíček

STR15 FRYCNA BOTANICUS 1Žáci sedmých ročníků ZŠ Fryčovická a jejich učitelé se ve středu 20. října 2017 vypravili vlakem kousek za Prahu do vesnice Ostrá. Zde navštívili středověkou vesničku Botanicus.

Cílem výletu bylo seznámení se středověkými řemesly. Těch si žáci mohli vyzkoušet skutečně hodně. V jednotlivých domcích za pomoci středověkých obyvatel vesničky si mohli vyrobit svíčku nebo mýdlo (na snímku), rýžovat zlato, zastřílet si z luku a mnoho dalšího. Ve středověké hodovně pak děti mohly zahnat hlad výbornou palačinkou s džemem a tvarohem.

Domů si každý odvezl nějaký vlastnoručně vyrobený suvenýr.

Text Lenka Skovajsová, ZŠ Fryčovická

Ilustrační foto internet


STR15 FRYCNA BOTANICUS 2

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Střípky z letňanských školek a škol (11/2017)