Strážníci mohou předat úřední dopis v lesoparku nebo u kontejneru

STR20 STRAZNICI MOHOU PREDAT 1Věděli jste, že orgány činné v trestním řízení a správní orgány mohou využít k doručení svých písemností i obecní či městskou policii? Děje se to v případech, kdy doručení standardní formou nelze provést, nebo by bylo zřejmě neúspěšné.

Na základě trestního nebo správního řádu mohou tyto instituce využít k doručení orgány obce, mezi které patří i obecní a městská policie. Na území hlavního města Prahy strážníci takto operují s desítkami písemností týdně.

Výhodou v těchto úkonech je vynikající místní znalost jejich obvodů a přehled o pohybu osob. Na některých územích obvodních ředitelství Městské policie Prahy bývá úspěšnost doručení až 75 %.

Převážně se jedná o písemnosti od soudů, ale i od obecních a městských úřadů ze všech koutů České republiky. Strážníci s takovým dopisem prověří uvedenou adresu, snaží se získat maximum informací a na jejich základě se pokusí dopis doručit v různých denních hodinách.

Pokud se dotyčný na dané adrese už nezdržuje, ale je možné ho dohledat na jiném místě v okolí, předají mu strážníci písemnost tam (příkladem je třeba vystěhovaný muž z ubytovny, který přespává pod schody sídlištního nákupního centra).

V opačném případě se písemnost vrátí zpět příslušnému orgánu s informací, proč nemohla být doručena, případně s poznatky o tom, kam se adresát pravděpodobně přestěhoval. Místa předání dopisů jsou mnohdy i kuriózní – jako například v příbytku v lesoparku, náhodným potkáním dotyčného při „sběru odpadu“ u kontejneru apod. Občas se při lustraci osoby zjistí, že je v celostátním pátrání, a tak je následně předána Policii České republiky.

Text a foto Jiřina Ernestová, Odb. komunikace s médii a veřejností

Městská policie hlavního města Prahy


STR20 STRAZNICI MOHOU PREDAT 2

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Strážníci mohou předat úřední dopis v lesoparku nebo u kontejneru