Letnice: centrum pro rodiny

LETNICE 2018 INFO 1Centrum Letnice, provozované spolkem Kazimírka, nabízí služby dětského klubu, mateřského centra a miniškoličky.

Tato nabídka přispívá ke zkvalitnění a rozvoji sítě služeb sociální prevence na území MČ Praha 18 orientovaných na cílovou skupinu dětí a rodiny. Zároveň poskytuje aktivizační služby sociálně vyloučeným ženám na mateřské a rodičovské dovolené s malými dětmi.

Dětský klub Letnice (každý všední den 7.30 až 8 hod. a 11.30 až 18.30 hod.) je místem pro děti z prvního stupně letňanských základních škol. V klubu pro ně mají vychovatelky každý den připravený zajímavý program (sportovní, výtvarný, dramatický, hravý), vlídné slovo a spoustu zábavy. Děti si zde také vypracovávají domácí úkoly. O prázdninách klub zajišťuje příměstské tábory.

Mateřské centrum je místem setkávání rodičů malých dětí – kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Je místem, kde si děti mohou hrát, účastnit se kroužků, kulturních akcí, rozvíjet se, a kde se mohou rodiče (také prarodiče) seznamovat a vyměňovat si zkušenosti.

Zde mohou rodiče aktivně trávit se svými dětmi volný čas. Součástí jsou pravidelné volné herničky v úterý a čtvrtek 9 až 12 hod., o které se starají dobrovolnice z řad maminek, a jednorázové akce, jako jsou například divadélka, dýňování, mikulášské, tvořivé dílničky, pyžámkové večírky, bazárky, fotoateliéry atd.

Miniškolička (každé pondělí až čtvrtek 8 až 12 hod. na Staré Návsi) je určena pro děti od dvou let, které si zvykají na první odloučení od rodičů, socializují se v kolektivu vrstevníků, učí se společné komunikaci a spolupráci. Děti si zvykají postupně, takže nemají problém s nástupem do klasické mateřské školy. Školičku navštěvují i děti, které nebyly přijaty do mateřské školky, rodičům je tak umožněno pracovat na částečný úvazek.

Provoz dětského klubu pro školní děti je financován z prostředků ESF operačního programu zaměstnanost. Provoz mateřského centra, miniškoličky a dalších akcí je podpořen dotací městské části Prahy 18, které tímto děkujeme.

Více informací na http://klubletnice.cz, nebo na https://www.facebook.com/klubletnice/.

 

LETNICE 2018 INFO 2

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Letnice: centrum pro rodiny