Cesta k vysněnému povolání není snadná

STR21 MESTSKA POLICIEZajímá vás cesta, kterou musí podniknout každý začínající strážník od svého nástupu až po vlastní praktický výkon služby? Věřte, že to není cesta jednoduchá.

Trvá celých pět měsíců a v interním pražském školicím a výcvikovém zařízení městské policie se naučí mnohé. Od znalosti zákonů a jejich paragrafů, zahrnující širokou problematiku městské policie, přestupky, dopravu či základy kriminalistiky, přes sebeobranné techniky až po praktický střelecký výcvik.

Výuka probíhá jak na učebnách, tak na speciálně vytvořeném výcvikovém polygonu, který umožňuje praktické procvičení různých situací, se kterými se budoucí strážník může při své práci potkat. Pokud vás zajímají podrobnosti, pojďme se na ně podívat.

První fáze – strážník čekatel

Jako strážník čekatel jste zařazen do nástupního kurzu, který je rozdělen do tří částí. První část trvá tři měsíce. Každý začínající strážník se v průběhu tohoto kurzu seznamuje se zákony, na jejichž dodržování poté dohlíží, a také se zákony, kterými se řídí při výkonu svých pravomocí.

Konkrétně jde o trestní právo, zákon o obecní policii, přestupkový zákon, zákon o policii České republiky kvůli znalosti a vymezení vzájemných kompetencí, správní právo a dopravní službu. Nedílnou součástí kurzu je i praktická odborná profesní příprava zahrnující fyzickou a střeleckou přípravu, včetně psychologie a kriminalistiky.

Na závěr tohoto kurzu získává účastník zbrojní průkaz a skládá odbornou zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR.

Druhá fáze – nástavbový kurz

Každého strážníka tady čeká praktická měsíční příprava pro výkon služby a nácvik krizových a rizikových situací. Zjednodušeně řečeno – co jste se naučili teoreticky na učebně, budete procvičovat v simulovaných situacích, které navozují nejčastěji prováděné reálné úkony a zákroky.

Na speciálně vytvořeném výcvikovém polygonu se naučíte taktiku nejrůznějších zákroků, např. při provádění kontroly a ztotožnění osoby, naučíte se, jak se přesvědčit jestli u sebe nemá osoba zbraň, dozvíte se, jak se bránit agresivnímu pachateli, anebo se dále zdokonalíte v bezpečném ovládání střelné zbraně.

Třetí a závěrečná fáze – řízená praxe

Zde již na všechny čeká měsíční služba v ulicích metropole, ovšem stále ještě pod dohledem zkušenějších kolegů. Každý si tu může ověřit, jak zvládne uplatnit své nabyté teoretické a praktické dovednosti při praktickém výkonu hlídkové služby v ulicích města. Pod dohledem Pražanů a všudypřítomných turistů je to o poznání těžší.

Pokud zvládnete úspěšně absolvovat všechny tyto fáze, jste jako strážník zařazen na konkrétní pražský městský obvod, kde budete vykonávat praktickou hlídkovou službu, spočívající v dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností obyvatel a návštěvníků metropole.

Pokud vás naše krátké představení výcviku začínajících strážníků zaujalo a dostali jste chuť rozšířit naše řady, rádi vás mezi sebou přivítáme.

Více informací zde: nabor.mppraha.info.

Text Jiřina Ernestová, Komunikace s médii a veřejností

Městská policie hlavního města Prahy


STR21 MESTSKA POLICIE 2

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Cesta k vysněnému povolání není snadná