Noc kostelů v Čakovicích: v pátek 25. května

CAKO NOC KOSTELU 2018 INFOČakovická farnost u kostela sv. Remigia srdečně zve všechny zájemce k návštěvě kostela během celostátní akce Noc kostelů, která se koná v pátek 25. května.

Kostel lze navštívit v čase od 16.30 do 22.00 hod. Kromě návštěvy probíhajícího programu bude celý večer také možnost prohlédnout si interiér kostela, podívat se na věž kostela i na kůr s varhanami, nahlédnout do boční kaple.

V době od 16.30 do 17.45 se uskuteční program pro rodiny s dětmi, který kombinuje výtvarnou, zábavnou a vzdělávací složku. V 18 hodin bude sloužena mše svatá s varhanním doprovodem a v čase 19.15 až 20.00 hod. bude hovořit farář P. Pavel Budský o pomoci chudým dětem v Ekvádoru prostřednictvím nadace San Jose Freinademetz, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Ve 20.30 hod. začne večerní pásmo modliteb a vícehlasých meditativních zpěvů z mezinárodní komunity Taizé ve Francii.

Bude také možné odevzdat svoji prosbu o modlitbu, případně ji zaslat elektronicky prostřednictvím farních webových stránek.

Podrobnější program a více informací je na stránkách farnosti:

http://www.farnostcakovice.cz/nockostelu.php

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Noc kostelů v Čakovicích: v pátek 25. května