Střípky z letňanských školek a škol (7/2018)

STR13 OLYMPIADA FRYCNA KVETEN 2018

Olympiáda ve Fryčovické

ZŠ Fryčovická proběhla v pondělí 14. května 2018 celodružinová akce pod názvem Olympiáda. Akce vznikla na základě ročního tematického okruhu družiny, kde květen nesl heslo SPOR T PRO KAŽDÉHO.

Každá vychovatelka si připravila pro děti speciální sportovní disciplínu. Soutěže se odehrály za slunečného počasí na hřišti u školy.

Úkolem soutěžících bylo projít všechny disciplíny, přičemž některým dětem se podařilo obejít všechna stanoviště dvakrát. Soutěžilo se v klasickém běhu, překážkovém běhu, hodu koulí, hodu diskem na cíl, skoku do písku, skoku přes švihadlo a v driblování. Děti byly velmi šikovné a za svůj sportovní výkon získaly věcné i sladké odměny.

Text a foto Dana Batelková a Lucie Kratochvílová, vychovatelky ŠD ZŠ Fryčovická

 

 

Mladí záchranáři z Rychnovské

STR12 MLADI ZACHRANARI RYCHNA KVETEN 2018Žáci a žákyně ZŠ Gen. Fajtla – Antonín Hejzlar a Barbora Lédlová z 2. A, Anna Drobilič z 3. A, Lucie Potměšilová, Kateřina Lásková, Natálie Ema Krajčová a Adéla Vyskočilová (všechny z 3. C) – se 3. května 2018 zúčastnili soutěže Mladých zdravotníků v MEET FACTORY na Smíchovském nádraží. A zaslouží si velkou pochvalu, protože se umístili na prvním místě.

Po celý školní rok se pečlivě připravovali a učili se, jak poskytnout první pomoc při různých poraněních. Během soutěže si pak s nadšením a zodpovědností společně s žáky dalších škol vyzkoušeli obvazovou techniku a ošetřování raněných standardním materiálem a improvizovanými prostředky.

Na stanovišti s transportem, kde na figurantech předváděli PP při masívním krvácení z dolní končetiny, byli rozhodčí jejich počínáním nadšeni a prohlásili, že takové znalosti dlouho neviděli. Ze všech zúčastněných hlídek navíc školáci z Letňan patřili mezi nejmladší. Tým postoupil do krajského kola, které se bude konat v Malostranské besedě.

Díky účasti v soutěži děti získaly obrovské zkušenosti i nové kamarády, už teď se těší nejen na další praktickou přípravu, ale i na další soutěže.

Text Jitka Štěpánová

Foto Michal Štěpán

 

Cesta kolem světa za 80 minut!

STR12 CESTA KOLEM SVETA FAJTL KVETEN 2018Školní rok se teprve chýlil k závěru, ale orchestr Hrajeto ze ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC se už vydal na cestu kolem světa za 80 minut.

Tak se alespoň jmenoval závěrečný koncert v Salesiánském divadle, na němž děti vystoupily společně se sborem rodičů Ajeto pod vedením zkušených průvodkyň, dirigentek Karolíny Koňaříkové a Lenky Pospíšilové.

Imaginárním letadlem se muzikanti i diváci nejdříve přemístili do Afriky. Tam je čekalo setkání s tamními domorodci, se kterými si společně zazpívali i zabubnovali. Balón všechny přenesl na americký kontinent, zde zazněly kovbojské i indiánské melodie, a dalším zastavením byla Havaj, kde nechyběly ani havajské tanečnice. V Austrálii všechny překvapil klokan-spisovatel a v Asii potkali japonské tanečnice, které za doprovodu celého orchestru předvedly tanec s vějíři.

Orient expres pak všechny přivezl zpět domů do Evropy. Na závěr koncertu zazněla Óda na radost, kterou zahrály i zazpívaly děti společně se sborem Ajeto. Celý večer se nesl v duchu společného souznění rodičů, dětí i všech přítomných diváků.

Další setkání se uskutečnilo 20. června na školní zahradě, tady se k orchestru připojily i děti z prvních a druhých tříd a společně s rodiči se všichni rozloučili s uplynulým školním rokem.

Text a foto Lenka Pospíšilová, ZŠ Gen. F. Fajtla DFC

 

Poznejte je a nebojte se!

STR12 POZNEJTE JE RYCHNA CERVEN 2018Víte, jestli had mrká, má uši nebo jak často jí a na čem si pochutná? Či snad víte, kolik váží a jaký je nejdelší had na světě? Kdo je předchůdcem hadů a zda umějí hadi létat?

Odpovědi nejen na tyto otázky, ale spoustu dalších informací o životě a chovu hadů se v průběhu června dozvěděly děti z Mateřské školy a žáci Základní školy Generála Františka Fajtla DFC. Poutavé vyprávění si pro ně připravili chovatelé hadů Serpentess. Děti si mohly hady zblízka prohlédnout a ti nejodvážnější i pohladit a vyfotografovat se s nimi.

Informace na závěr: Pamatujte, že had se sice nedá ochočit jako pes, ale je to úžasné zvíře.

Text a foto Jitka Bařinová, MŠ Rychnovská

 

Jdou dva sloni pod jabloní

STR12 JDOU DVA SLONI  RYCHNA KVETEN 2018 1Mateřská škola Rychnovská se zapojila do akce Celé Česko čte dětem. V rámci 8. týdne čtení dětem pozvala na besedu spisovatele Josefa Soukala, autora nejen učebnic, ale i knih pro děti: Vendelín a Josefínka či Jdou dva sloni pod jabloní.

Děti si nejdříve se svými třídními učitelkami četly básně, listovaly knihami, prohlížely ilustrace a nakonec samy báseň Jdou dva sloni pod jabloní ilustrovaly. Nezůstalo jen u ilustrace, děti také dokončily poslední báseň Co se skrývá na obloze.

Vyvrcholením bylo setkání dětí s básníkem Josefem Soukalem, který si pro ně připravil ukázky z knih, vyprávění o tom, jak básně vznikaly, a také soutěžní otázky. Odměnou pro všechny byly grafické listy a pro ty úplně nejlepší knihy s osobním věnováním.

Beseda však nebyla koncem, nýbrž teprve začátkem: děti dostaly za úkol nakreslit obrázky, ke kterým by si přály, aby vznikly verše. Josef Soukal slíbil, že k těm nejzajímavějším básničky pro děti napíše a že vznikne nová kniha pro všechny kluky a holčičky.

Text a foto Jitka Bařinová, MŠ Rychnovská

STR12 JDOU DVA SLONI  RYCHNA KVETEN 2018 2

 

Nadějný letňanský přírodovědec

STR13 NADEJNY PRIROD FRYCNA KVETEN 2018Matěj Jiroušek, žák 8. ročníku ZŠ Fryčovická, je milovník přírodopisu a chemie. Mezi jeho oblíbené aktivity patří i badminton a je také členem jednotky dobrovolných hasičů v Letňanech.

Matěj Jiroušek reprezentoval 17. května svou školu, a tím i městskou část Praha 18, v krajském kole biologické olympiády. Soutěže se zúčastnil po úspěšném zvládnutí školního (1. místo) a okresního kola (3. místo).

V krajském kole se umístil na velmi pěkném 19. místě, a skončil tak jako druhý ze základních škol mezi většinou gymnazistů. Ještě jednou Matějovi blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů i v příštím roce.

Text a foto Irena Suchánková, ZŠ Fryčovická

 

Zlatí hoši z Tupolevky

STR13 ZLATI HOSI TUPOLEVKA KVETEN 2018Na Strahově, v tréninkovém centru AC Sparta Praha, se v úterý 15. května 2018 uskutečnilo krajské finále fotbalového turnaje mladších žáků McDonald´s Cup, do kterého se probojovali i žáci ZŠ a MŠ Tupolevova.

Hráči Vilém Holinka, David Klemt, Lukáš Lehuta, Oskar Holinka, Lukáš Havrlík, Luka Kešelj, Matěj Dvořák, Ondřej Kopačka, Petr Bondra , Šimon Kocner, Patrik Novák a Jakub Sedláček předvedli vynikající výkony a podařilo se jim ve velké konkurenci vybojovat 1. místo.

Poděkování si mladí fotbalisté zaslouží nejen za obětavou hru, ale i za vzornou reprezentaci školy v průběhu celého turnaje.

Text a foto Martina Coňková, ZŠ Tupolevova

 

Ďáblický háj – ostrov v moři

STR14 DABLICKY HAJ FRYCNA KVETEN 2018Po roce snažení a vynaloženého úsilí byly děti ze školní družiny ZŠ Fryčovická odměněny za umístění v celoroční hře jednotlivých oddělení školní družiny celodenním výletem do Ďáblického háje. Je neuvěřitelné, že před mnoha a mnoha miliony let se nacházelo v dnešním příměstském lese moře.

Děti měly možnost seznámit se se základy geocachingu, najít si kešku, objevit buližník, plnit úkoly v bojové hře, vyšlápnout si k ďáblické hvězdárně s překrásným výhledem na Milešovku, Ještěd, Bezděz a Říp, využít klidnou oázu dětského hřiště a postavit pro všechny lesní víly a skřítky pohádkové příbytky.

Také tu na ně čekal poklad, ukrytý v tajemných zákoutích lesoparku. Slunečné počasí dopomohlo k radostné a odpočinkové atmosféře celého výletu. Přejeme krásné a ničím nerušené léto s možností objevování krás matičky Prahy.

Text Dagmar Vavřiníková

Foto Kateřina Miškeiová

Školní družina ZŠ Fryčovická

 

Projekt EDISON. Škola hostila studenty z osmi zemí

STR14 EDISON FRYCNA KVETEN 2018V ZŠ Fryčovická proběhl ve dnech 14. až 18. května 2018 projekt Edison. Školu navštívilo osm zahraničních studentů z různých koutů světa – Kanady, Německa, Indie, USA, Brazílie, Číny, Ruska a Jižní Koreje.

Cílem projektu bylo seznámit nás s rodnými zeměmi těchto studentů, s jejich kulturou a zvyky. Tím nejdůležitějším však bylo zdokonalení angličtiny, jelikož veškerá komunikace mezi námi a studenty probíhala v anglickém jazyce.

Zahraniční studenti představovali své země postupně všem ročníkům na druhém stupni formou prezentací a prostřednictvím her, které jsou pro jejich země typické.

V průběhu týdne jsme si i my žáci připravovali projekty o České republice na různá témata – jídlo, příroda, historie, zvyky a tradice. Poslední den jsme své prezentace předvedli, některé třídy měly připravenu i ochutnávku domácích specialit. Studenti následně naše prezentace zhodnotili. Na závěr posledního dne jsme se všichni sešli ve velké tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení prezentací a rozloučení.

Děkujeme zahraničním studentům, kteří naši školu navštívili, a také všem učitelům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

Text a foto žáci druhého stupně ZŠ Fryčovická

 

Sedmáci z Tupolevky vybojovali "plážové" zlato

STR14 SEDMACI ZLATO TUPOLEVKA KVETEN 2018Ve sportovním areálu při ZŠ Tupolevova se v úterý 29. května 2018 uskutečnily PLÁŽOVÉ HRY pro žáky základních škol. Akci pořádal Dům dětí a mládeže Praha 9 a celkem se jí zúčastnilo na 140 dětí.

Domácí, letňanské barvy hájila družstva hostitelské školy a ZŠ Fryčovická, vedle nich se sportovního klání zúčastnily i děti ze ZŠ Litvínovská 800, Klánovice, Univerzum a Chodovická. Soutěžilo se ve třech kategoriích – plážová vybíjená pro 6. ročníky, minibeachvolejbal pro 7. ročníky a klasický beachvolejbal pro 8. a 9. ročníky.

Turnaj byl ve znamení krásného slunečné počasí a super atmosféry, kterou zajistili zástupci všech uvedených škol, ve svých volných chvílích se přišli podívat i žáci z prvního stupně Tupolevky, kteří atmosféru ještě pozvedli.

Hráčům ZŠ Tupolevova se nejvíce dařilo v minibeachvolejbale, kde obsadili krásné druhé místo. Nejmladší zástupci školy, šesťáci, skončili o jeden stupínek níže – po dramatickém boji obsadili třetí místo. Naopak nejstarší žáci v beachvolejbale zklamali.

Všem zúčastněným školám děkujeme za krásné a nervydrásající zápasy ve všech kategoriích.

Text a foto Michal Ambroz, ZŠ Tupolevova

 

V říši krále Rohlíka

STR14 V RISI KRALE ROHLIKA FAJTL KVETEN 2018Třídy ZŠ Gen. Fajtla DFC 4. A, 4. B, 4. C a 5. A trávily týden od 14. do 18. května 2018 na škole v přírodě v Outdoor Resortu v Březové u Třebíče. Pro děti byly připraveny hned dva programy: pravěk a středověk.

Zatímco si žáci 4. B a 5. A zkusili život v pravěku, žáci 4. A a 4. C se stali členy vojska královny Ley a krále Rohlíka. Život v království vypadal idylicky, ale pod vlivem zlého kouzla, které královnu Leu očarovalo, se všichni ocitli v ohrožení.

Dětem nezbylo nic jiného, než překonat strach a vydat se na noční cestu k mágům, kteří jim poradili, jak kouzlo překonat. Mezitím však královna krále uvěznila na své tvrzi a děti čekala závěrečná bitva, při které musely spojit své síly, aby bylo zlé kouzlo prolomeno. Boj byl nelítostný, ale malým vojákům se podařilo krále osvobodit a v království mohl opět nastat klid a mír.

Školu v přírodě si děti užily, při mnohých aktivitách překonaly samy sebe, a domů se tak vracely s množstvím zážitků.

Text a foto Petra Vaňhová, třídní učitelka 4. C ZŠ Gen. Fajtla DFC

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Střípky z letňanských školek a škol (7/2018)