Slovo starosty (7/2017)

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

KABICKY STAROSTA NOVApři prázdninovém provozu je více času k řešení nejen každodenních, ale i těch složitějších otázek, a proto bych vám chtěl nabídnout k zamyšlení několik nápadů k řešení problematiky provozu dopravního, konkrétně parkování, a to nejen u nás v Letňanech.

Jednou z možností je zavést u všech nákupních středisek v blízkosti stanic metra placené parkoviště s prvními dvěma hodinami zcela zdarma. Výtěžek z parkovného by byl rovným dílem rozdělen mezi ono nákupní středisko a město, potažmo městskou část.

Tak by totiž nedocházelo k již tradičnímu rannímu jevu, kdy vozy systematicky zaplňují parkoviště u větších obchodů a obchodních center, aniž by důvodem byla návštěva toho daného obchodu či uspokojení nákupní horečky. Řidiči prostě zaparkují a odeberou se na zastávku MHD. V okolí stanice metra Letňany jsou takto oblíbená parkoviště obchodů Lidl, Penny a samozřejmě OCL – Tesco.

Řešení adekvátního počtu parkovacích míst jen ze strany příslušné městské části není systémové a není proto možné naplnit potřeby jejích obyvatel. Je jisté, že tato problematika a tomu odpovídající systém regulace dopravy musejí být řízeny pouze z jednoho místa, a tím je hlavní město Praha. Než tomu tak bude, je řešení na nás.

Proto jsme iniciovali rozšíření parkovacích míst P+R u metra Letňany a připravujeme projekty na rozšíření parkování v ulicích Malkovského, Fryčovická, Vítkovická, Bohumínská a Chlebovická. A protože jsou tyto akce vždy více či méně na úkor zeleně, nelíbí se to samozřejmě těm, kteří vozidlo nevlastní, nebo těm, kteří se prostě domnívají, že parkovacích míst je v Letňanech dost. Proto, co se týká dostatku zeleně, se na druhou stranu snažíme nejen o zachování celistvého lesoparku bez komunikací pro motorová vozidla, ale také o jeho rozšíření a zdokonalení.

Přeji vám pohodové prázdniny a bezpečnou jízdu nejen v Letňanech, bez ohledu na zvolený dopravní prostředek.

Ivan Kabický

starosta

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Slovo starosty > Slovo starosty (7/2017)