Slovo starosty (2/2018)

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

KABICKY STAROSTA NOVAv únorovém vydání nemohu použít pranostiku Únor bílý, pole sílí!, neboť máme stále jarní počasí. A polí také příliš mnoho nemáme. Pole, která se nacházejí okolo Letňan, se připravují dlouhodobě k velkým změnám, které souvisejí se změnami v územním plánu, nově Metropolitním plánu.

Metropolitní plán, který má nahradit původní platný územní plán, je velmi závažný dokument, který popisuje vizi pořizovatelů do daleké budoucnosti. Zmíněná pole, resp. takřka 90 % z nich, vlastní po desítky let soukromí vlastníci. Jejich představa o budoucím využití jejich pozemků je přeměnit je z polí na pozemky smíšené, tedy určené pro výstavbu bytů včetně infrastruktury. V návrhu Metropolitního plánu je ale mnoho věcí jinak…

K připomínkování takto závažného dokumentu, jakým Metropolitní plán je, se připravujeme už delší dobu – důraz klademe zejména na dopravní obslužnost Letňan, na infrastrukturu, ale také na případné návrhy na výstavbu nové stanice metra. Pravidla pro pořizování Metropolitního plánu zůstávají stejná jako u původního územního plánu: městská část je – stejně jako vy, občané – pouze připomínkujícím orgánem, nikoliv tím, kdo jej schvaluje, resp. pořizuje.

Proto vás, vážení čtenáři, zvu na veřejná setkání na téma Metropolitní plán. Budu se těšit nejen na vaše připomínky a poznámky, ale zejména na osobní setkání. Pozvánky na aktuální prezentace vždy najdete na www.letnany.cz a na facebookovém profilu Naše Letňany.

Přeji vám hezký únor.

Ivan Kabický

starosta

Jste zde: Úvod > Nejčtenější > Slovo starosty > Slovo starosty (2/2018)