Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů

Pozvánka na seminář

BIOODPADHlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů.

Svoz bioodpadů lze již dnes objednat jako samostatnou službu společnosti Pražské služby, která je hrazena samostatně. Zároveň hl. m. Praha a její městské části podporují individuální kompostování občanů a firem, jako nástroj pro předcházení vzniku odpadů. Vytříděný biomateriál se tak nemusí stát odpadem, pokud je svépomocně zkompostován.

Spolek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj. cz – informační podpora občanů, jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech individuálního kompostování a zároveň podpořit zavádění sběru bioodpadů.

Z toho důvodu zveme všechny, které toto téma zajímá, na seminář Třídím BIOmateriál, který se uskuteční v úterý 25. října 2016 od 16 hodin v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18-Letňany.

Číst dál: Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů

Osmnáctka bude mít kontejnery na kovový odpad

VOKMěstská část obdržela od Magistrátu hlavního města Prahy informaci o změnách v systému svozu a nakládání s komunálními odpady na území města.

Do 1. srpna 2016 zajišťovala tyto služby na území MČ Praha 18 společnost Pražské služby. Od 1. srpna 2016 zajišťuje svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na „osmnáctce“ společnost AVE CZ, odpadové hospodářství.

Nádoby na směsný a tříděný odpad se nemění, pouze dojde k aktualizaci informačních přelepů.

Od 1. srpna se také na území hlavního města Prahy postupně zavádí sběr kovových obalů. V Letňanech byly umístěny sběrné kontejnery na kovové obaly na těchto stanovištích: ul. Nýdecká 445, Chlebovická 493, Frýdecká 439, Letovská 545, Beranových 716.

Text Odb. kancelář starosty

Číst dál: Osmnáctka bude mít kontejnery na kovový odpad

Bezpečné zastávky i v Letňanech

STR17 BEZPECNE ZASTAVKY KnezevesVíte, že ročně zahyne na celém světě po střetu se skleněnou plochou miliarda ptáků? Zastávky veřejné dopravy nevyjímaje…

Kampaň Bezpečné zastávky České společnosti ornitologické (ČSO) by to mohla změnit. A podílet se na ní můžete i vy.

Najděte a ohodnoťte letňanské zastávky. Pomůžete tak najít ty nebezpečné. Zastávky je možno hodnotit po celý rok prostřednictvím http://zastavky.birdlife.cz.

Číst dál: Bezpečné zastávky i v Letňanech

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí