Vítězové kytičkové soutěže: Dagmar Vavřinková, Lucie Nováková a Marie Kučerová

 

STR21 ZNAME VITEZE novakova

Balkon Lucie Novákové.

Muškáty, begónie, petúnie, růže, juky… To není nabídka zahradního centra, ale některé z květin, kterými Letňanští zkrášlili své zahrádky, balkony a předzahrádky před bytovými domy.

Ti odvážnější z nich poslali fotografie svých květin do soutěže, kterou v roce 2016 již pošesté vyhlásila Městská část Praha 18. A my známe její vítěze, zde jsou:

Kategorie předzahrádka nebo zahrádka: před bytovým domem:  1. Dagmar Vavřinková, 2. Jiřina Strejčková, 3. Jan Mikulecký.

Kategorie balkon – okno:  1. Lucie Nováková, 2. Jitka Skřivanová, 3. Lenka Bartůňková.

Kategorie zahrádka – předzahrádka:  1. Marie Kučerová, 2. Marie Bártová, 3. Michaela Roubalová.

Text -red-

Foto archiv odb. DŽP

Číst dál: Vítězové kytičkové soutěže: Dagmar Vavřinková, Lucie Nováková a Marie Kučerová

S návrhem obchvatu lesoparku souhlasí majitelé pozemků i TSK

LESOPARK LETNANY. 2V září proběhla na letňanské radnici prezentace pro veřejnost na téma Koncepce Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, pochopitelně se zaměřením na území naší městské části.

Na prezentaci byli mimo jiné přítomni i zástupci developerů současných i uvažovaných bytových projektů, ale také inženýrka Jitka Cvetlerová, dlouholetá a nyní už bývalá ředitelka Odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.

Inženýrka Cvetlerová úvodem provedla všechny přítomné problematikou pořizování územního plánu a připomněla kompetence jednotlivých subjektů, které se na tomto procesu účastní. Zmínila se, že pořizovatelem územního plánu je hl. m. Praha, nikoli jednotlivé městské části, jak se mnozí domnívají. Ty se pořizování a změn územního plánu účastní v části návrhu a připomínek, ke kterým hlavní město může, ale nemusí přihlížet, nicméně zpravidla je na stanovisko dotčené městské části brán zřetel.

Číst dál: S návrhem obchvatu lesoparku souhlasí majitelé pozemků i TSK

Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů

Pozvánka na seminář

BIOODPADHlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů.

Svoz bioodpadů lze již dnes objednat jako samostatnou službu společnosti Pražské služby, která je hrazena samostatně. Zároveň hl. m. Praha a její městské části podporují individuální kompostování občanů a firem, jako nástroj pro předcházení vzniku odpadů. Vytříděný biomateriál se tak nemusí stát odpadem, pokud je svépomocně zkompostován.

Spolek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj. cz – informační podpora občanů, jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech individuálního kompostování a zároveň podpořit zavádění sběru bioodpadů.

Z toho důvodu zveme všechny, které toto téma zajímá, na seminář Třídím BIOmateriál, který se uskuteční v úterý 25. října 2016 od 16 hodin v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18-Letňany.

Číst dál: Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí