Kácení havarijních, nestabilních a neperspektivních stromů a keřů

STR18 KACENIBěhem března dojde na území Letňan k odstraňování havarijních, nestabilních, neperspektivních či jinak poškozených, nebo nevhodně umístěných dřevin, zejména stromů.

Městská část Praha 18 nyní pečuje o 3.673 stromů, které se ale nacházejí pouze na pozemcích, jež má v majetku či ve správě.

V posledních letech byla proto vypracována odborná aforistická pasportizace všech stromů a dřevin v péči městské části, při které byly všechny tyto dřeviny a údaje o nich, včetně stáří, zdravotního stavu a perspektivy, zapsány do databáze.

Jde o zcela zásadní informace, které MČ umožňují, aby se o své dřeviny mohla kvalifikovaně starat. Způsobí-li totiž tyto dřeviny jakékoliv poškození cizího majetku, nebo v tom horším případě újmu na zdraví, nese za to zákonnou odpovědnost právě městská část.

Číst dál: Kácení havarijních, nestabilních a neperspektivních stromů a keřů

Ohrožují hudební produkce pořádané na Letišti Letňany sysla?

STR19 SYSEL VYSKANa posledním jednání redakční rady LL tlumočila její předsedkyně dotazy občanů MČ, zda koncerty, které se v poslední době často pořádají na zdejším letišti, neohrožují populaci chráněného sysla obecného. O odpověď jsme požádali pracovníky odboru dopravy a životního prostředí. Zde je.

Městská část Praha 18 (ani odbor dopravy a životního prostředí) hudební produkce nepovoluje. Informace o povolené výjimce dostává pouze na vědomí.

Příslušným správním orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČS, Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras.

Tento orgán řeší žádosti ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů (podle § 50 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), u kriticky ohroženého druhu sysla obecného, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje jedinců, zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná sídla.

Číst dál: Ohrožují hudební produkce pořádané na Letišti Letňany sysla?

Čtvrtinu plochy letňanského lesoparku mají pokrýt nové cyklostezky

LESOPARK LETNANY.Magistrát hl. m. Prahy plánuje vybudování terénních cyklostezek v letňanském lesoparku. Tento zdánlivě chvályhodný záměr ale vyvolává řadu otázek.

Letňanský lesopark začal vznikat v roce 2008 a velice rychle se stal oblíbeným místem rekreace nejen pro letňanské a kbelské občany, ale i pro obyvatele širšího okolí. Nahradil alespoň částečně přírodu zmizelou výstavbou nových bytů a obchodních či logistických areálů. Na jeho území najdeme jak plochy „kulturní“, tedy asfaltové cestičky a udržované porosty, tak spontánně vznikající divočinu s přirozeně se rodící sítí návštěvníky vyšlapaných cestiček.

A právě do těchto míst by se měly už v příštím roce zakousnout lžíce bagrů a drtivá většina těchto rekreačních a lesních ploch, pokrývající dva kopce vytvořené výkopky ze stavby metra, by měla padnout za oběť cyklostezkám určeným pro terénní cyklistiku.

Plán počítá s třemi trasami, které by téměř zcela pokrývaly jak oba zmíněné kopce, tak část okolí. Celková rozloha dotčeného území je přes 100 000 m2, což je více než čtvrtina současné plochy lesoparku, která činí 36 ha.

Číst dál: Čtvrtinu plochy letňanského lesoparku mají pokrýt nové cyklostezky

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí