Bioodpad v Letňanech?

STR17 BIOODPAD V LETNANECH 4-02J86927Magistrát hl. m. Prahy začátkem tohoto roku vyhlásil veřejnou zakázku na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na období 2016 až 2025.

Oproti dřívějším informacím je v tomto tendru uvažováno se sběrem komunálního bioodpadu jen na bázi dobrovolnosti tak, jak tomu je nyní, kdy tento svoz nabízejí Pražské služby. Bohužel se tedy nepočítá s automatickým paušálním zavedením svozu bioodpadu, občané si však tuto službu budou moci objednat soukromě.

Morální motivace k separaci bioodpadu je jasná: biologicky rozložitelné složky odpadu nepatří do směsného odpadu ke skládkování a do spalovny, ale na kompost a k dalšímu použití v zemědělství. Tento aspekt doplňuje i ekonomická stránka věci, tedy potenciální úspora nákladů při skládkování a spalování.

V současné době však směsný komunální odpad z domácností obsahuje 40 až 50 % biodegradabilních složek, které by bylo možné dále zužitkovat a současně ušetřit až 25 % nákladů na skládkování.

Číst dál: Bioodpad v Letňanech?

Koncem května začne v Letňanech úklid komunikací

STR18 KONCEM KVETNA uklidovy komunálni vuzJiž tradičně se na přelomu května a června uskuteční v naší městské části komplexní úklid komunikací (KUK). Čisticí technika vyjede do ulic v pracovních dnech vždy od 8 do 15 hodin.

Ve všech dotčených blocích budou sedm dnů předem rozmístěny přenosné dopravní značky, na kterých bude vyznačen termín čištění komunikace. Veškeré informace o rozsahu bloků a termínech jejich čištění budou uveřejněny na webových stránkách městské části www.letnany.cz.

Stejně jako v předchozích letech bude komplexní úklid prováděn bez odtahů vozidel.

Vyčištění ulic je pro vedení MČ Praha 18 prioritou, a to hlavně s ohledem na jeho stálou snahu o zlepšování životního prostředí v Letňanech. Proto žádáme motoristy, aby respektovali dopravní značku Zákaz zastavení a svá vozidla přeparkovali.

Číst dál: Koncem května začne v Letňanech úklid komunikací

Ukliďme Česko i v Letňanech: akce se koná již tuto sobotu 16. dubna

STR18 UKLIDME CESKOČtvrtý ročník celorepublikové dobrovolnické úklidové akce, která se koná po celé České republice, se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016, tedy již v tomto týdnu!

V minulém roce se akce zúčastnilo přes 30 tisíc dobrovolníků a bylo sesbíráno 800 tun odpadu. Pro letošní rok se očekává až trojnásobná účast a věříme, že Letňany nezůstanou pozadu!

Pokud se vám nelíbí, jak vypadá prostředí v Letňanech, zapojte se jako dobrovolníci. Zaregistrujte se na stránkách www.uklidmecesko.cz a vyberte si, kde a s čím chcete pomoci.

Číst dál: Ukliďme Česko i v Letňanech: akce se koná již tuto sobotu 16. dubna

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí