Ukliďme Česko i v Letňanech: akce se koná již tuto sobotu 16. dubna

STR18 UKLIDME CESKOČtvrtý ročník celorepublikové dobrovolnické úklidové akce, která se koná po celé České republice, se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016, tedy již v tomto týdnu!

V minulém roce se akce zúčastnilo přes 30 tisíc dobrovolníků a bylo sesbíráno 800 tun odpadu. Pro letošní rok se očekává až trojnásobná účast a věříme, že Letňany nezůstanou pozadu!

Pokud se vám nelíbí, jak vypadá prostředí v Letňanech, zapojte se jako dobrovolníci. Zaregistrujte se na stránkách www.uklidmecesko.cz a vyberte si, kde a s čím chcete pomoci.

Číst dál: Ukliďme Česko i v Letňanech: akce se koná již tuto sobotu 16. dubna

Kácení havarijních, nestabilních a neperspektivních stromů a keřů

STR18 KACENIBěhem března dojde na území Letňan k odstraňování havarijních, nestabilních, neperspektivních či jinak poškozených, nebo nevhodně umístěných dřevin, zejména stromů.

Městská část Praha 18 nyní pečuje o 3.673 stromů, které se ale nacházejí pouze na pozemcích, jež má v majetku či ve správě.

V posledních letech byla proto vypracována odborná aforistická pasportizace všech stromů a dřevin v péči městské části, při které byly všechny tyto dřeviny a údaje o nich, včetně stáří, zdravotního stavu a perspektivy, zapsány do databáze.

Jde o zcela zásadní informace, které MČ umožňují, aby se o své dřeviny mohla kvalifikovaně starat. Způsobí-li totiž tyto dřeviny jakékoliv poškození cizího majetku, nebo v tom horším případě újmu na zdraví, nese za to zákonnou odpovědnost právě městská část.

Číst dál: Kácení havarijních, nestabilních a neperspektivních stromů a keřů

Ohrožují hudební produkce pořádané na Letišti Letňany sysla?

STR19 SYSEL VYSKANa posledním jednání redakční rady LL tlumočila její předsedkyně dotazy občanů MČ, zda koncerty, které se v poslední době často pořádají na zdejším letišti, neohrožují populaci chráněného sysla obecného. O odpověď jsme požádali pracovníky odboru dopravy a životního prostředí. Zde je.

Městská část Praha 18 (ani odbor dopravy a životního prostředí) hudební produkce nepovoluje. Informace o povolené výjimce dostává pouze na vědomí.

Příslušným správním orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČS, Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras.

Tento orgán řeší žádosti ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů (podle § 50 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), u kriticky ohroženého druhu sysla obecného, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje jedinců, zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná sídla.

Číst dál: Ohrožují hudební produkce pořádané na Letišti Letňany sysla?

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí