Pokácené stromy už byly nahrazeny

STR22 NOVE STROMY NAHRADILY Aesculus carnea BriotiiPracovníci zahradnické firmy na přelomu října a listopadu obnovovali, resp. nahrazovali stromy, které musely být z bezpečnostních a zdravotních důvodů na jaře tohoto roku odstraněny. Nejvíce bylo vysazeno malokorunných kultivarů jírovce.

První rozsáhlá výsadba proběhla již v roce 2015, tehdy byla zasazena sedmdesátka nových stromů, letos přibylo dalších třicet. Při rozmisťování nových stromů bylo hlavní snahou nahradit ty odstraněné. Pokud to bylo jen trochu možné, byly nové stromky umístěny přímo na místa, kde dříve stály pokácené dřeviny.

Městská část se při výsadbách chová jako dobrý soused a dle toho se také nové výsadby plánují. Při vytváření plánů pracovníci úřadu společně s odborným arboristou pečlivě zvažují jak umístění, tak druhovou skladbu dřevin.

Číst dál: Pokácené stromy už byly nahrazeny

Pár slov o metropolitním plánu

STR22 METROPOLITNI PLAN 1Metropolitní plán je nový územní plán hlavního města Prahy, jeho vznik si vyžádala potřeba přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy.

Cílem je vrátit se k tradičnímu, předsocialistickému územnímu plánování, které určuje především strukturu města. Ta se totiž mění mnohem méně, než způsob využití té či oné budovy.

Plán se chce vyhnout množství žádostí o změny nastavením regulativů tak, aby jich bylo méně, ale aby přísně ošetřovaly klíčové parametry. Jeho základním principem je tedy vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace.

Text Lenka Gajdová, Odbor komunikace Magistrátu hl. m. Prahy

Číst dál: Pár slov o metropolitním plánu

Upozornění (nejen) pro pejskaře!

STR23 CERNA ZVER 1Stejně jako v jiných lokalitách na okraji hlavního města byl i v okolí Letňan, Kbel, Čakovic a Miškovic zaznamenán zvýšený výskyt černé zvěře.

Ta se objevuje hlavně na plochách osetých řepkou olejkou a v porostech a remízech v jejich blízkosti – na osmnáctce to je hlavně na Havraňáku, na haldě a v lesoparku.

Černá zvěř se pohybuje hlavně v noci, ale také před setměním a před rozedněním, ve dne zůstává skryta. Pokud není vyrušena ze zálehů v porostech a necítí se být ohrožena, není pro člověka nebezpečná. Jinak je tomu v případě, že ji vyruší volně pobíhající psi – jejich střet nemusí pro psa dopadnout dobře.

Číst dál: Upozornění (nejen) pro pejskaře!

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí