Holky a kluci na Tupolevce mají své stromy

STR16 HOLKY A KLUCI NA TUPOLEVCE 1Ten, kdo v těchto dnech navštívil park za Základní školou Tupolevova, nemohl přehlédnout na kotvení stromů zářivě bílé cedulky se jmény stromů a nových malých letňanských zahradníků.

Příběh cedulek začal již na jaře, kdy Jana Mikuleckého, zastupitele MČ Praha 18, oslovila Martina Pavelková z neziskové organizace Sázíme stromy. Jejich společným úkolem bylo vybrat v Letňanech vhodnou lokalitu pro výsadbu darovaných stromů, která byla naplánována v rámci firemní teambuildingové akce (více o této akci v článku na předchozí straně).

Pro to, aby ze stromů vyrostly krásné a zdravé lípy, buky a jírovce, ale bylo třeba zajistit dobrou péči. Organizátoři akce se tedy rozhodli, že osloví vedení Základní školy Tupolevova s žádostí o zapojení jejích žáků do péče o nové stromy. Zdálo se jim skvělé využít příležitosti a ukázat školákům, že i oni mohou být důležitými pomocníky, a také v nich podpořit zájem o zeleň a životní prostředí.

Díky vstřícnému přístupu a ochotě ředitele školy Daniela Vysloužila a třídním učitelkám Follprechtové, Pospíškové a Cíglbauerové se podařilo zorganizovat pěkné odpoledne věnované povídání o stromech, jejich důležitosti pro nás všechny, o starých a památných stromech v naší republice i vůbec na Zemi a podobně.

STR16 HOLKY A KLUCI NA TUPOLEVCE 2Na závěr aktéři odpoledne školáky oficiálně požádali o to, zda by mohli se svými učitelkami stromy pravidelně zalévat. Děti se rozdělily do skupinek po třech či čtyřech, každá skupinka dostala malou konvičku a cedulku na „svůj“ strom. Pak už jen zbývalo cedulky připevnit. Malí zahradníci se do toho pustili s takovým nadšením, že přítomní dospělí nestíhali pomáhat. Děti velmi mrzelo, že kvůli deštivému počasí nebylo nutné stromy zalít, ale vzhledem k teplému a slunečnému podzimu bude zálivka určitě brzy velmi potřebná.

Ráda bych poděkovala třídním učitelkám druhých tříd ZŠ Tupolevova za ochotu a čas, který věnovaly a věnují této dobré a pro nás všechny prospěšné aktivitě, a dětem bych chtěla popřát, aby měly – v průběhu další školní docházky – ze „svých“ stromů jen radost.

Text a foto Markéta Svobodová

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Holky a kluci na Tupolevce mají své stromy