Den Země: Kdo přišel, neprohloupil

STR25 DEN ZEME 2017 1Kdo přišel i přes nepřízeň počasí 12. dubna 2017 do letňanského lesoparku, určitě neprohloupil. Městská část Praha 18 tu pořádala oslavy mezinárodního Dne Země, který připadá na 22. dubna.

Mezinárodní Den Země je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Na letňanské akci byla na čtyřech stanovištích, která připravily Lesy hl. m. Prahy, představena péče o pražskou přírodu.

První stanoviště bylo zaměřeno na les a práci lesníků. Návštěvníci tu viděli různé vybavení a pomůcky dřevorubců a seznámili se se zásadami práce s motorovou pilou. První místo mezi lesními škůdci totiž zaujímá člověk, který poškozuje les nejen jeho ničením, devastací a odpadky, ale zejména nevhodnou péčí.

Druhé stanoviště se zabývalo vodou a vodními toky. Zájemcům tu byly vysvětleny důvody revitalizace pražských vodních ploch, děti nejvíce zaujala zvířata žijící kolem vody.

Na stanovišti věnovaném stromům se povídalo o růstu a vývoji stromů, o městské zeleni a příměstských lesích, byly představeny památné stromy v Praze i práce arboristů.

Věděli jste například, že za posledních sto let vzrostla výměra pražských lesů o cca 30 procent na současných cca 5 tisíc hektarů?

Poslední stanoviště bylo zaměřeno na soužití člověka a živočichů v městském prostředí a vliv člověka na přírodu všeobecně. Byla tu představena práce Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, jejíž zástupci s sebou na ukázku přivezli i Herberta, ročního samečka kalouse ušatého. V průběhu roku přijme záchranná stanice do své péče více než dva a půl tisíce živočichů, zraněných nebo ohrožených člověkem a dopady civilizace. Je tedy morální povinností lidí se o tato zvířata postarat.

Dále byla připravena řada informací a hravých aktivit s ekologickou tematikou. Účastníci akce se dozvěděli spoustu informací o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, o ochraně přírody, chráněných územích, naučných stezkách na území Prahy a vodních tocích.

Vždyť ochrana prostředí, ve kterém žijeme, se dotýká každého z nás.

Text a foto Blanka Zahradníková, koordinátorka ZM a MA21


STR25 DEN ZEME 2017 2

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Den Země: Kdo přišel, neprohloupil