Červen – měsíc myslivosti

STR23 CERVEN MESIC MYSLIVOSTI 1Ne nadarmo byl červen vybrán jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Přelom jara a léta je v přírodě obdobím zrození nového života, v červnu začíná čas rodičovské péče o nové potomstvo.

Člověk svou činností svět přetváří, stále více si podmaňuje přírodu, a zároveň působí svou činností negativně na životní prostředí. Myslivci, více než kdo jiný, si uvědomují vzájemné souvislosti a důsledky civilizačních faktorů, a proto se všemi prostředky snaží přírodu a životní prostředí chránit.

Letňanskou honitbu obhospodařuje Myslivecký spolek Letňany. Snaha letňanských myslivců byla a je uchovat stavy drobné zvěře na pozemcích honitby co nejdéle. Myslivci proto zakládají krmení pro zvěř bažantí i pro malé množství koroptví v 30 zásypech, ve kterých zkrmí až 40 metráků pšenice ročně, pro zvěř zaječí a srnčí pak zajišťují objemové a dužnaté krmivo.

Mezi myslivecké činnosti ale patří i ty kulturní. Letňanští občané, hlavně ti dříve narození, jistě rádi vzpomínají na oblíbené myslivecké zábavy.

STR23 CERVEN MESIC MYSLIVOSTI 2K tradicím mysliveckých spolků však náleží i hony, které se pořádají na podzim a bývají ukončeny Poslední lečí. Příprava na loňskou leč začala už v dubnu 2016, akce byla finančně podpořena městskou částí Praha 18.

Každý ze čtyř honů, jejichž vyvrcholením Poslední leč byla, začal prezentací, kontrolou zbraní provedenou Policií ČR a nástupem s troubením mysliveckých fanfár. Po ukončení honu spojeném s výřadem měli přihlížející občané Letňan včetně dětí možnost prohlédnout si ulovenou zvěř, myslivci také odpovídali na jejich nejrůznější dotazy. Přichystáno bylo občerstvení a bezplatná zvěřinová tombola.

I letos už jsou přípravy na hony a slavnostní Posledních leč v plném proudu, samozřejmě se opět těšíme na účast veřejnosti.

Text Miroslav Říha, Myslivecký spolek Letňany

Ilustrační foto PIXABAY.com

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Červen – měsíc myslivosti