Chraňte přírodu nejen v červnu

STR21 CHRANTE PRIRODU CERVENJiž po několik desítek let je měsíc červen označován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč právě červen?

V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy jsou oděny do krásného šatu, svěže zeleného listí a jehličí, na loukách a v parcích rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí…

V měsíci červnu, kdy příroda prožívá bouřlivý vývoj, se rodí většina mláďat zvěře i ptáků. Srny kladou malá tečkovaná srnčátka, rodí se i druhá generace zajíčků, líhnou se bažantí kuřátka i spousta užitečného ptactva.

Při toulkách přírodou bychom proto měli vstupovat do lesa, polí a luk jako do posvátného chrámu. Měli bychom se chovat ohleduplně nejen ke zvěři, ale ke všemu živému, ať už k ptákům, ježkům, či rostlinám, keřům a stromům. Važme si přírody a buďme hrdí na to, že se v okolí našich měst a vesnic můžeme pokochat pohledem na pasoucí se srnu anebo majestátní labuť.

Ať si to připouštíme, nebo ne, velkou zásluhu na zachování pestrého bohatství v našem okolí mají myslivci. Za posledních 70 let vysadili desítky hektarů nových lesů, odpracovali desetitisíce hodin při úklidu přírody, pomáhali v zemědělství, budovali krmná zařízení pro zvěř srstnatou i pernatou, roznášeli vakcíny proti vzteklině lišek a předkládali medikamenty k ozdravění srnčí zvěře.

Každoročně myslivci odvedou nespočet hodin při krmení zvěře v době strádání i při sklizni obilnin a pícnin ze svých políček, aby zvěř v zimním období nestrádala.

Rok co rok kupují z vlastních finančních prostředků potřebné množství jak jadrného, tak dužnatého a objemového krmiva, které je nutné pro přikrmování zvěře nacházející se v honitbě Letňany, kde myslivecky hospodaří Myslivecký spolek Letňany. V tomto snažení jim hodně pomáhá i dotace od MČ Praha 18, která je převážně určena na zachování tradic myslivosti v Letňanech.

Každý rok, nejen v červnu, měsíci myslivosti, se myslivci obracejí na všechny chovatele psů s žádostí, aby nenechali své čtyřnohé miláčky volně pobíhat po honitbě. Je třeba si uvědomit, že stačí, aby pes vyrušil hnízdící bažantí slepičku, a celá snůška je tím zničená. Narazíte-li při toulce přírodou na malé srnčátko, nebo malého zajíčka (zdánlivě opuštěné), nehlaďte je a ani je nenoste domů či do zoo. Takové mládě zpravidla i přes veškerou lidskou péči uhyne. Budete-li se v přírodě chovat tiše a ohleduplně, ona se vám odmění nezapomenutelnými zážitky.

Za pochopení vám děkují letňanští myslivci.

Text Miroslav Říha, Myslivecký spolek Letňany

Ilustrační foto PIXABAY.com

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Chraňte přírodu nejen v červnu