Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v 1. pololetí 2013

STR18 VELKOOBJEM KONTEJNERYOd srpna 2012 zavedl Magistrát hl. m. Praha nový systém přistavování velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou v MČ Praha 18 zaváženy v určený den ve 14 hodin a týž den v 18 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení je u kontejneru obsluha, jež koordinuje ukládání odpadu.

Dle pokynů odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP jsou VOK určeny na objemný odpad od obyvatel hl. m. Prahy a do kontejneru je zakázáno odkládat bioodpad, živnostenský odpad a nebezpečné složky odpadu. VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!

V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnalostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na dispečink Pražských služeb, a. s., tel. 284 091 630, které jsou smluvním poskytovatelem služby MHMP, nebo na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy a investic, tel. 284 028 152 – p. Fialka.

Projekt je hrazen a organizován hl. m. Praha.

Martin Hrádek, vedoucí OHSI ÚMČ Praha 18

 

Stanoviště a termíny přistavení kontejnerů

1/ Velhartická x Prachatická: 1. února, 8. března, 5. dubna, 3. května, 7. června

2/ Vratimovská x Chlebovická: 1. února, 5. dubna, 7. června

3a/ Běloveská: 4. ledna, 5. dubna

3b/ Žamberská: 1. února, 3. května

4/ Opočenská: 8. března, 3. května

5/ Místecká x Jablůnkovská: 18. ledna, 22. února, 29. března, 26. dubna, 24. května, 28. června

6/ Bukovecká x Tupolevova: 1. února, 5. dubna, 7. června

7/ Ostravská: 4. ledna, 8. března, 3. května

8/ Letovská: 22. února, 26. dubna, 28. června

9/ Terezínská: 22. února, 26. dubna, 28. června

10/ Fryčovická – u školy: 18. ledna, 24. května

11/ Tvrdého x Rychnovská: 29. března

12/ Miroslava Hajna x Petra Beneše: 18. ledna, 29. března, 24. května

Zavážení pátek ve 14 hod., odvoz: pátek v 18 hod

Jste zde: Úvod > Sídliště a životní prostředí > Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v 1. pololetí 2013