Letňanské listy tiráž

Měsíčník: vychází 11 čísel ročně, kromě srpna.

 

Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, IČO 231 321. Registrace – MK ČR E 17461.

 

Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Olaf Deutsch, Oldřich Miffek, Denis Postler, Václav Šorel, Kateřina Kristeková.

 

Redakce: Hana Saitzová – editorka, tel.: 284 028 120, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Adresa redakce: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany

 

 

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce.

 

Fotografie na titulní straně: Tomáš Proněk

 

Příjem inzerce

Filip Zikmund, manažer inzerce, tel. 601 372 958  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.

 

Vydáváno v nakladatelské péči společnosti Triangl, a. s., Beranových 65, 199 00 Praha – Letňany

 

Distribuce: Česká pošta, s.p. v nákladu 9 750 výtisků. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18. Volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště.