V Třinecké bruslili děti i dospělí

STR16 V TRINECKE BRUSLENIÚnorové mrazy přivedly vedení městské části na nápad vytvořit v Letňanech kluziště pod širým nebem.

Povedlo se to díky pomoci nájemce sportovního areálu Třinecká a jednotky dobrovolných hasičů. Bruslení „pod širákem“ si tak mohli užívat malí i velcí až do prvních dnů oblevy.

Text a foto Ing. Tomáš Raška

Novinky v Aquaparku Letňany Lagoon

STR15 NOVINKY V AQUAPARKUUž jedenáctý rok provozu má za sebou Aquacentrum Letňany Lagoon. Za tu dobu se jeho provozovatelům podařilo uvést do života mnoho zajímavých akcí pro děti a mládež a do provozu řadu novinek, které přispěly ke spokojenost jeho návštěvníků.

Mezi zásadní investiční akce, které by nebylo možné realizovat bez přispění hlavního města Prahy, patří určitě opravy a modernizace zařízení aquaparku. Bylo zrekonstruováno vodní hospodářství, revitalizován klimatizační systém, repasován tobogán atd. Výraznou měrou se na změnách v aquacentru podílela i městská část Praha 18, díky jejímuž grantu byly provedeny technologické opravy.

Číst dál: Novinky v Aquaparku Letňany Lagoon

Představujeme… Komise sportu a volného času

Jedním z poradních orgánů Rady městské části Praha 18 je Komise sportu a volného času. Hlavní náplní činnosti této komise je oblast sportovního vyžití a oblast volnočasových aktivit občanů Letňan všech věkových kategorií, tedy dětí školního a předškolního věku, mládeže, dospělých i seniorů.

Komise předkládá Radě MČ doporučení v podobě nových návrhů nebo zlepšení a inovací projektů již realizovaných v návaznosti na poptávku a zejména potřeby obyvatel městské části, pro něž jsou tato sportovní vyžití primárně organizována. V mnoha případech MČ tyto aktivity finančně podporuje.

Komise sportu a volného času pracuje od svého zvolení po volbách v roce 2010 v tomto složení: JUDr. Silvie Brandová (předsedkyně), JUDr. Hana Karásková (místopředsedkyně), Ing. Martin Halama, Mgr. Martin Zástěra a Ondřej Lerch (členové).

Číst dál: Představujeme… Komise sportu a volného času

Jste zde: Úvod > Sport