Aquacentrum Letňany Lagoon: bez dotací to nejde

STR30 AQUACENTRUM 1Plavecký bazén Letňany Lagoon poskytuje svoje služby návštěvníkům již od roku 2000 a svým významem patří k největším a nejnavštěvovanějším sportovním zařízením ve spádové oblasti Prahy 18.

Bazén byl postaven na žádost Rady MČ Letňany z roku 1999, přičemž hlavními iniciátory jeho vybudování byli dlouholetý starosta Letňan Josef Dobrý a místostarosta Oldřich Miffek kteří požadovali výstavbu bazénu jako kompenzaci za stavební zatížení obce při budování Obchodního centra Letňany. Tesco Store ČR následně vybudovalo do roka a do dne na vlastní náklady za 145 milionů korun stávající podobu plaveckého bazénu, která funguje již dlouhých 17 let.

Realitou provozu plaveckých bazénů je (z důvodů vysokých nákladů na energie) jejich ztrátovost. Provoz se tak neobejde bez finanční podpory jak veřejných, tak soukromých subjektů. Finanční prostředky vložené do výstavby bazénů se soukromým investorům nikdy nevrátí, a proto jsou investice ve většině případů zajišťovány z veřejných prostředků obcí a měst nebo z dotačních programů EU.

V České republice je 98 bazénů v 72 městech a obcích (z toho 21 bazénů je v Praze) a žádný z nich se neobejde bez dotací z veřejného sektoru (pokud ovšem není financován soukromým subjektem z jiných podnikatelských aktivit).

Letňanským se povedlo něco, co by za normálních okolností u obce s 12 tisíci obyvateli nebylo možné – a to získání plaveckého bazénu za finanční prostředky soukromého investora, který navíc po dobu dlouhých 16 let financoval jeho provoz.

To, že se jednalo o mimořádný projekt a že se tehdejšímu vedení MČ Letňany podařil opravdu husarský kousek, ukazují zprůměrovaná čísla za období 2000 – říjen 2016 (viz níže). Vývoj událostí při prodeji Obchodního centra Letňany novému majiteli v roce 2016 přinesl zásadní změnu ve vlastnické struktuře objektu plaveckého bazénu.

Nový vlastník OCL neprojevil zájem odkoupit s obchodním centrem i plavecký bazén. Jeho odkoupení odmítla – z důvodů vysokých provozních nákladů – i městská část Praha 18. V reakci na to byla zakládajícími zaměstnanci společnosti Aquacentrum Letňany Lagoon založena nová společnosti MS Consult Sport, která nabídku na převzetí a odkoupení objektu plaveckého bazénu od společnosti Letňany Centre přijala.

Důvodem rychlého rozhodnutí o odkupu objektu bazénu společností MS Consult Sport byla snaha o zachování dalšího provozu bazénu pro veřejnost. Pokud by se tak nestalo, hrozilo, že by mohlo dojít k prodeji objektu zájemci, který by ho využil pro jiné komerční účely, a že by byl provoz bazénu po 17 letech ukončen.

V této souvislosti patří velký dík společnosti TESCO STORES ČR, která nejenže aquacentrum postavila a 16 let jej financovala ve prospěch občanů Letňan, ale při prodeji upřednostnila snahu zajistit pokračování provozu bazénu i v dalších letech před možností získat z prodeje objektu maximální zisk.

Od 1. října 2016 je tedy novým vlastníkem objektu společnost MS Consult Sport, provoz bazénu i nadále (již 17. sezonu) zajišťuje společnost Aquacentrum Letňany Lagoon.

Jak již bylo v úvodu řečeno, provoz bazénů je velmi nákladný a neobejde se bez finanční podpory – a to jak z veřejných, tak soukromých prostředků. Hlavním cílem nového majitele je proto hledat možné způsoby financování plaveckého bazénu, který chce pro občany spádové oblasti Prahy 18 zachovat.

Není to jednoduchý cíl, protože je třeba zajistit jak „provozní peníze“ na krytí energetických nákladů, tak prostředky na opravy interiérů, technologií a zázemí objektu, které jsou po 17 letech provozu nezbytné.

Plavání obecně patří mezi nejvýznamnější sportovní aktivity, v Letňanech je – s ohledem na návštěvnost Lagoonu – jednoznačně nejvýznamnější.

Perspektiva zachování provozu zdejšího bazénu je stále v jednání. Přestože tato jednání nejsou snadná, věříme, že se (vzhledem k celkové vysoké roční návštěvnosti aquacentra) podaří potřebné dotační finanční prostředky ve výši přibližně 20 Kč na jednoho návštěvníka získat.

Velké poděkování za pozitivní výsledek patří Radě MČ Prahy 18, která umožnila předložit zastupitelstvu materiál o finanční podpoře bazénu pro rok 2016. To následně na základě faktických argumentů takřka jednohlasně (s výjimkou zastupitele M. Halamy, který hlasoval proti) rozhodlo provoz bazénu podpořit částkou 1 milion korun.

Na závěr bychom chtěli poděkovat návštěvníkům aquacentra za dlouhodobou přízeň a za pochopení – pomalé odstraňování závad, kterého jsou občas svědky, je zapříčiněno nutností získat dotace, bez kterých nelze revitalizaci interiérů realizovat.

Dík patří i městské části Praha 18, a zvláště některým jejím zastupitelům, za pochopení a podporu společného racionálního postupu při zachování další existence letňanského bazénu. Poděkovat bychom chtěli i Magistrátu hl. m. Prahy, který je významným partnerem sportovišť na území hl. m. Prahy.

Věříme, že se vše v dobré obrátí a hozená rukavice, kterou společnost MS Consult Sport (s ohledem na vývoj událostí trochu nuceně) zvedla, zajistí Letňanským ještě mnoho dalších spokojených let v oblíbeném a kvalitně spravovaném a udržovaném sportovním centru.

Text Eduard Mikyska, MS Consult Sport

Ilustrační foto Pixabay.com

 

Celková dotace na provoz bazénu ze strany společnosti TESCO (za 16 let provozu) = 68.000.000 Kč

Investice Letňany Lagoon do 50% slevy občanům MČ Letňany (2001-2011) = 41.400.000 Kč

Průměrná roční návštěvnost bazénu (2000-2016) = 211.000 návštěvníků (65 % tvořili dospělí, 35 % děti)

Průměrná roční návštěvnost (občané Letňan) 54.000 návštěvníků

Průměrná roční návštěvnost dětí z plavecké školy Delfínek (děti z letňanských ZŠ a MŠ vč. plavání kojenců) 51.000 dětí

Celková průměrná roční návštěvnost v letech 2000 až 2016 265.000 klientů/rok

 

STR30 AQUACENTRUM 2

Jste zde: Úvod > Sport > Aquacentrum Letňany Lagoon: bez dotací to nejde